Denna nyhet är äldre än 6 månader

Påminnelse om att äldre versioner av Explorer-tillägget slutar fungera 3 maj

Från och med 3 maj slutar äldre versioner att fungera och version 1.0.2.00 måste vara installerad för att externa användare ska kunna logga in.

I januari lanserades ny version av Explorer-tillägget. Den tidigare versionen har fungerat parallellt med den nya versionen 1.0.2.00.

Från och med 3 maj slutar äldre versioner att fungera och version 1.0.2.00 måste vara installerad för att externa användare ska kunna logga in.

Ny version av Explorer-tillägget den 12 januari

Viktig information - Explorer-tillägget blir tvingande vecka 39 vilket förändrar sättet att logga in