Omgivande geodata och kombinerade väg-järnvägsdataprodukter

Här har vi samlat information om de dataprodukter som varken kan kopplas direkt till väg eller järnväg, så kallade omgivande geodata, eller är dataprodukter skapade som en kombination av både väg och järnväg.

Det finns ett antal färdiga produktpaket som kan hämtas via Lastkajen. Läs mer om dataprodukterna i respektive dataproduktspecifikation, se nedan.

Lastkajen – Sveriges väg- och järnvägsdata

Trafiknätsdata för blåljusverksamheten” består av väg och järnväg företeelser och attribut i urval.

Dataprodukten syftar till att beskriva trafiknätet i en gemensam nationell bakgrundskarta som blåljusaktörer kan nyttja.

Produktblad (pdf, 1 MB)
Textbilaga till produktblad (pdf, 568 kB)
Datainformationsbilaga till produktblad: Ingående företeelser och attribut (pdf, 431 kB)

Vägdata för transportplanering är en dataprodukt som genereras från ett antal vägegenskaper intressanta för ruttning.

Grunddatat i NVDB stöder inte omedelbar användning för ruttning. Därför innehåller detta produktpaket data som redan är bearbetade och har tagits fram för att underlätta för dig som jobbar med ruttning och transportplanering.

Produktblad Vägdata för transportplanering_20220902 (pdf, 937 kB)

Bilaga för Produktblad-Gemensamma fakta (pdf, 568 kB)

Det finns även ett antal produkter som är framtagna för specifika ändamål. Dessa levereras på beställning.  Information hur du beställer hittar du i Geodataportalen eller i dataproduktspecifikationen, se nedan.

Geodataportalen