Ansökningar för ekonomisk skada persontrafik

Tidigare tekniska begränsningar kopplat till utmaningarna med de kvalitetssäkrade data för avdrag av redan utbetalda kvalitetsavgifter är löst. Trafikverket tar emot ansökningar om ekonomisk skada persontrafik och hanteringen sker fortlöpande.

Vid ansökningar om ekonomisk skada persontrafik för händelser som inträffat efter 11 december 2022 gäller följande:

  • Att man ansöker för händelser från T23 och framåt i en separat blankett.
  • Att man delar upp inställda och försenade tåg i olika blanketter.
  • Att om ni anser att Trafikverket är ansvarig för en inställelse, bifoga då information eller annan bevisning där ni förklarar varför ni anser att Trafikverket är ansvariga. Detta kan göras i en bilaga till ärendet eller i ansökningsblankettens redogörelse.
  • Skicka gärna med underlag direkt vid ansökan.