Ansök om kapacitet för tåg via MPK Långtid

MPK Långtid används för ansökan om kapacitet på järnväg i Tilldelningsprocessen för årlig tågplan. Trafikverkets process för tilldelning av kapacitet finns beskriven i, Järnvägsnätsbeskrivningen, (JNB).

Kod obligatorisk för att ansöka om kapacitet

Company code (RICS*) är obligatoriskt för att ansöka om kapacitet. Koden är en förutsättning för kompabilitet med TAF/TAP och är den kod som unikt identifierar vilken aktör man är inom TAF/TAP. Det är den internationella organisationen UIC som hanterar dessa koder och det är numera kostnadsfritt för alla järnvägsaktörer att erhålla en unik Company Code.

Ansökningsblankett och information om RICS

UIC:s webbplats med blankett
Blanketten kan skickas in via e-post till: oca@uic.org

*RICS är kort för Railway Interchange Coding System.

Introduktion till tilldelningsprocessen för årlig tågplan

Med anledning av införandet av MPK-lösningen har e-learningskurser och instruktioner tagits fram och är tillgängliga via Trafikverksskolan utan kostnad. 

Syftet med utbildningarna är att ge förutsättningar för att kunna skapa och skicka in ansökningar i processerna samt förstå hur ärendehanteringen fungerar i MPK-lösningen. Detaljerad information och anmälan via nedanstående länkar:

MPK LPR-processen för avtalskunder - Trafikverksskolan (trafikverket.se)

MPK Innevarande tågplan - avtalskunder - Trafikverksskolan (trafikverket.se)