E-utbildning – Snöröjning av spårväxlar

Trafikverket har i samarbete med Trafikverksskolan tagit fram en interaktiv utbildning "Snöröjning av spårväxlar". Den vänder sig till entreprenörer och beskriver bland annat spårväxlens funktion och hur den röjs på olika sätt.

I utbildningen beskrivs både en spårväxels funktion, vilka skydd som finns för att klara vintern bättre samt beskrivning av hur du röjer en spårväxel för hand såväl som med maskinell utrustning. Utbildningen bygger på handledning Spårväxel vinterhandbok (TDOK 2021:0284). Se länk nedan.

Utbildningens målgrupp

Målgruppen för utbildningen är främst entreprenörer som är ute och arbetar i spår och är tänkt som ett stöd i deras arbete med spårväxlar. Även Trafikverkets anläggningsförvaltare och personal på driftledningscentralerna kan ha intresse av utbildningen.

Gratis kurs

Kursen är gratis och nås via Trafikverksskolans lärplattform. Du når den via länken längre ner på sidan. För att få tillgång till den behöver du först logga in.