Internationellt trafiksäkerhetsarbete

Varje år omkommer 1,35 miljoner människor i trafiken varje år, världen över, vilket är ungefär 3.700 omkomna per dag. Trafikskador är den ledande dödsorsaken i världen för barn och unga vuxna mellan 5 och 29 år.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet och genom Nollvisionen arbetar vi systematiskt för ett ambitiöst och framåtsträvande trafiksäkerhetsarbete.

Trafikverket har i uppdrag att stödja regeringskansliet i att leda det övergripande internationella arbetet kring Nollvisionen, vilket bland annat innebär att Nollvisionen också ska främja Sveriges näringspolitiska mål och bidra till att stärka Sverige som varumärke i världen.

Vision Zero Academy

Sedan 2019 är Vision Zero Academy en del av Trafikverkets verksamhet. Vision Zero Academy ska vara ett nav i kunskapsspridningen internationellt och initiera utvecklingsorienterade samarbeten kring Nollvisionen.

Global ministerkonferens om trafiksäkerhet

I februari 2020 var Sverige värdland för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet, 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety, rum. Konferensen anordnades i samarbete med världshälsoorganisationen, WHO. Syftet var att utvärdera FN:s globala plan "Decade of Action for Road Safety 2011-2020" och vara ett avstamp för det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet. Temat var "Achieving Global Goals 2030".

Ministrar, forskare och representanter för näringsliv, institutioner och offentliga verksamheter från hela världen bidrog under två dagar i detta arbete, där synergier med andra hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, hälsa, jämställdhet, fattigdom och mänskliga rättigheter, hade en given plats.

I samband med konferensen antogs dokumentet Stockholmsdeklarationen. Denna deklaration har sedan bidragit till en ny resolution om fortsatt globalt trafiksäkerhetsarbete inom FN.