Tillgänglighetsredogörelse för bransch.trafikverket.se

Här redovisar vi de brister inom digital tillgänglighet som vi har identifierat på vår webbplats och i våra publika digitala tjänster.

Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera brister.

Mål med våra webbplatser och digitala tjänster 

Trafikverket har som mål att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, nivå AA.

Mer om WCAG: WCAG – standard för tillgänglighet (webbriktlinjer.se)

Kontakta oss om du upptäcker brister

Om du hittar brister som inte finns redovisade nedan, eller om du upptäcker något som hindrar dig från din rätt att ta del av våra digitala tjänster, vill vi gärna att du rapporterar det till oss. Det ger oss viktig information för vårt fortsatta arbete:

Anmäl brist i digital tillgänglighet, formulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en brist som du har rapporterat till oss kan du kontakta dem:

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Så beskrivs bristerna i vår lista

Nedan listar vi vilka tillgänglighetsbrister som finns på branschwebben samt digitala tjänster och webbar som nås härfrån. Dessa listas utifrån olika användares perspektiv, som kan få problem på grund av bristerna. Sedan följer ett kriterienummer inom parantes. Det är tillgänglighetskriterium från "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG). WCAG är den internationella standard för tillgänglighet som "Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service" pekar på.

Brister på branschwebben 

I den utfällbara boxen nedan kan du se vilka brister branschwebben har och vilka personer som bristerna kan innebära problem för:

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.1.1 (att innehåll som inte är text, måste beskrivas med text):
  Det finns informationsbärande bilder som saknar alternativtext. 

 • Brist i kriterium 1.2.1 (att förinspelade videor/bildspel som enbart består av ljud eller bild erbjuder alternativ)
  Det finns förinspelade videor/bildspel med visuell information som saknar ett textalternativ, som till exempel manus eller separat ljudspår, som beskriver det som syns i bild.

 • Brist i kriterium 1.2.3 (att det måste finnas syntolkning, eller alternativ till videoinspelningar):
  Det finns förinspelade videor med visuell information som saknar en textbeskrivning och syntolkning.

 • Brist i kriterium 1.2.5 (att videor som innehåller relevant visuell information måste syntolkas):
  Det finns förinspelade videor med visuell information som som saknar syntolkning.

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.
  • Koden är inte semantiskt korrekt. HTML-elementet används till exempel för att styra presentation. 
  • Det finns tabeller som saknar tabellrubri, alternativt som har en felaktig kodning.
  • Det finns formulär som har inkonsekventa rubriknivåer.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.3.2 (att innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning för alla):
  Informationen presenteras inte i rätt ordning för alla. Användare som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel kan inte ta del av informationen i samma ordning.

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formulär.

 • Brist i kriterium 1.4.1. (att man inte förmedlar information i enbart färg):
  Vissa länkar förmedlas endast med färg.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Brödsmulornas text på undersidor har för dåligt kontrastvärde.

 • Brist i kriterium 1.4.4. (att text måste kunna förstoras utan problem):
  Text går inte att förstora utan problem.

 • Brist i kriterium 1.4.5 (att man ska använd text, inte bilder, för att visa text)
  Vissa texter är inte texter utan bilder. Texten går alltså att markera, blir pixlig om den förstoras och det är svårt eller omöjligt att byta teckensnitt och färger.

 • Brist i kriterium 1.4.10 (att layouten måste vara flexibel och fungera vid förstoring eller liten skärm):
  Webbplatsen fungerar inte bra med små skärmar. 

 • Brist i kriterium 1.4.11. (att det måste finnas tillräckliga kontraster i komponenter och grafik):
  Vissa komponenter och grafik har inte tillräcklig hög kontrastnivå.

 • Brist i kriterium 1.4.12 (att det måste gå att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord):
  Det går att läsa och nå allt innehåll och alla funktioner när avstånd mellan tecken ökas.

 • Brist i kriterium 1.4.13 (att popup-funktioner måste kunna hanteras och stängas av):
  Uppdykande innehåll vid hover som popup-funktioner kan inte hanteras och stängas av alla.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  Det finns innehåll som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 2.4.4 (att länkar måste vara tydliga):
  Det finns otydliga länkar med otydliga titlar.

 • Brist i kriterium 2.4.5 (att det måste finnas flera sätt att navigera på):
  Länkarna i brödsmulor funkar inte alltid.

 • Brist i kriterium 2.4.6 (att det ska finnas beskrivande rubriker och ledtexter):
  Det finns otydliga rubriker som inte beskriver ämnet eller syftet med de avsnitt/innehållet som följer. Det finns också otyliga ledtexter och etiketter som inte beskriver syftet med de element som de tillhör.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML och CSS.
 •  

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formulär.

 • Brist i kriterium 1.4.1. (att man inte förmedlar information i enbart färg):
  Vissa länkar förmedlas endast med färg.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Brödsmulornas text på undersidor har för dåligt kontrastvärde.


Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.
  • Koden är inte semantiskt korrekt. HTML-elementet används till exempel för att styra presentation. 
  • Det finns tabeller som saknar tabellrubrik (alternativt som har en felaktig kodning).
  • Det finns formulär som har inkonsekventa rubriknivåer.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formulär.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  Det finns innehåll som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 2.5.3. (att text på knappar och kontroller måste överensstämma med maskinläsbara etiketter):
  Text på knappar och kontroller stämmer inte alltid överens med maskinläsbara etiketter.

 •  

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.
  • Koden är inte semantiskt korrekt. HTML-elementet används till exempel för att styra presentation. 
  • Det finns tabeller som saknar tabellrubrik (alternativt som har en felaktig kodning).
  • Det finns formulär som har inkonsekventa rubriknivåer.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.3.2 (att innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning för alla):
  Informationen presenteras inte i rätt ordning för alla. Användare som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel kan inte ta del av informationen i samma ordning.

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formulär.

 • Brist i kriterium 1.4.5 (att man ska använd text, inte bilder, för att visa text)
  Vissa texter är inte texter utan bilder. Texten går alltså att markera, blir pixlig om den förstoras och det är svårt eller omöjligt att byta teckensnitt och färger.

 • Brist i kriterium 1.4.12 (att det måste gå att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord):
  Det går att läsa och nå allt innehåll och alla funktioner när avstånd mellan tecken ökas.

 • Brist i kriterium 1.4.13 (att popup-funktioner måste kunna hanteras och stängas av):
  Uppdykande innehåll vid hover som popup-funktioner kan inte hanteras och stängas av alla.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  Det finns innehåll som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 2.4.4 (att länkar måste vara tydliga):
  Det finns otydliga länkar med otydliga titlar.

 • Brist i kriterium 2.4.5 (att det måste finnas flera sätt att navigera på):
  Länkarna i brödsmulor funkar inte alltid.

 • Brist i kriterium 2.4.6 (att det ska finnas beskrivande rubriker och ledtexter):
  Det finns otydliga rubriker som inte beskriver ämnet eller syftet med de avsnitt/innehållet som följer. Det finns också otyliga ledtexter och etiketter som inte beskriver syftet med de element som de tillhör.

 • Brist i kriterium 3.2.3 (att navigation, struktur och utformning måste vara konsekvent):
  Det finns strukturella problem med inkonsekvent struktur och utformning. Det finns också problem med en mycket omfattande och djup navigationsstruktur.
 •  

Problem vid nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Brist i kriterium 1.2.1 (att förinspelade videor/bildspel som enbart består av ljud eller bild erbjuder alternativ)
  Det finns förinspelade videor/bildspel med visuell information som saknar ett textalternativ, som till exempel manus eller separat ljudspår, som beskriver det som syns i bild.

 • Brist i kriterium 1.2.2 (att inspelad rörlig media som video, ljud, och animationer måste vara textad):
  Det finns rörlig media på webbplatsen som saknar textning av dialog och/eller andra relevanta ljud.
 •  

Planerade åtgärder på brister

Branschwebben kommer analyseras under 2023-2024 och identifierade tillgänglighetsbrister tas om hand i arbetet som följer. Val av lösning är beroende av vad som kommer fram vid analysen.

 

Brister i digitala tjänster kopplade till branschwebben

I den utfällbara boxen nedan kan du se vilka brister branschwebben har och vilka personer som bristerna kan innebära problem för:

A-J

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.1.1 (att innehåll som inte är text, måste beskrivas med text):
  Det finns klickbara bilder som har alternativtexter som inte beskriver vart länken leder.

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i kod):
  • Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter.
  • Det finns formulärfält som saknar etikett-texter.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

 • Brist i kriterium 2.1.2 (att markören inte får fastna vid tangentbordsnavigation):
  Användare som förlitar sig helt på tangentbord kan inte slutföra tjänsten.

 • Brist i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus):
  Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus):
  Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i kod):
  • Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter.
  • Det finns formulärfält som helt saknar etikett-texter.

Planerade åtgärder på brister

Åtgärder planeras att göras under 2023.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter.
  • Det finns formulärfält som saknar etikett-texter.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns text som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

 • Brist i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus):
  Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus):
  Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt. 

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter.
  • Det finns formulärfält som helt saknar etikett-texter.

Planerade åtgärder på brister:

Åtgärder planeras att göras under 2023.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.1.1 (att innehåll som inte är text, måste beskrivas med text):
  Alt-text saknas för informationsbärande bilder.

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Formuläretiketter saknas.
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formuläret.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde.

 • Brist i kriterium 1.4.11. (att det måste finnas tillräckliga kontraster i komponenter och grafik):
  Uppdykande innehåll vid hover som popup-funktioner går inte att hanteras av alla användare.

 • Brist i kriterium 1.4.13 (att popup-funktioner måste kunna hanteras och stängas av):
  Uppdykande innehåll vid hover som popup-funktioner går inte att hanteras av alla användare.

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar):
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  • Det saknas genväg för att kunna hoppa över innehåll.
  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Det finns inkonsekventa sidtitlar.

 • Brist i kriterium 3.1.1. (att sidans språk måste anges i koden):
  Huvudspråk saknas i koden.

 • Brist i kriterium 3.1.2. (att språkförändringar måste anges i koden):
  Språkförändringar anges inte i koden.

 • Brist i kriterium 3.3.2. (att det måste finnas tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter):
  • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält.
  • Obligatoriska fält är inte tydligt markerade.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formuläret.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formuläret.

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar):
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  • Det saknas genväg för att kunna hoppa över innehåll.
  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Det finns inkonsekventa sidtitlar.

 • Brist i kriterium 3.3.2. (att det måste finnas tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter):
  • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält.
  • Obligatoriska fält är inte tydligt markerade.

Problem vid nedsatt finmotorik eller styrka

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.

 • Brist i kriterium 1.3.5 (att vanliga formulärfält måste märkas upp i koden):
  Attributet "autocomplete" saknas för formuläret.

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar):
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  • Det saknas genväg för att kunna hoppa över innehåll.
  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. 

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Det finns inkonsekventa sidtitlar.

 • Brist i kriterium 2.5.3. (att text på knappar och kontroller måste överensstämma med maskinläsbara etiketter):
  Tillgänglighetsnamn för knappar och kontroller i koden, eller stämmer ej överens med det som syns på sidan.

Problem vid nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar):
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen.

 • Brist i kriterium 2.3.1. (att man inte får orsaka epileptiska anfall genom blinkande innehåll):
  Det finns en funktion med siffror som räknar upp eller flimrar med en frekvens som är högre än 3Hz. 

Problem för samtliga användare

 • Brist i kriterium 3.3.3. (att man måste ge förslag på hur fel kan rättas till):
  Förslag på sökord saknas när en sökning utförs.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.

 • Brist i kriterium 1.3.2 (att innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning för alla):
  Informationen presenteras inte i rätt ordning för alla. Användare som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel kan inte ta del av informationen i samma ordning.

 • Brist i kriterium 1.3.4. (allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning)
  Designen fungerar inte i alla skärmriktningar.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det är för lågt kontrastvärde mellan text och bakgrund.

 • Brist i kriterium 1.4.10 (att layouten måste vara flexibel och fungera vid förstoring eller liten skärm):
  Webbplatsen fungerar inte bra med små skärmar. 

 • Brist i kriterium 1.4.11. (att det måste finnas tillräckliga kontraster i komponenter och grafik):
  Det är för lågt kontrastvärde mellan komponenter, grafik och bakgrund.

 • Brist i kriterium 2.1.1. (att allt går att hantera med endast tangentbord)
  Det går inte att navigera och använda alla komponenter och funktionalitet enbart genom att använda tangentbordet.

 • Brist i kriterium 2.1.2 (att markören inte får fastna vid tangentbordsnavigation)
  Det finns tangentbordsfällor som gör att användare som förlitar sig helt på tangentbord kan inte slutföra tjänsten.

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar)
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen. 

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk.

 • Brist i kriterium 2.4.5 (att det måste finnas flera sätt att navigera på):
  Det finns bara ett sätt att hitta till innehåll på sidan.

 • Brist i kriterium 2.4.6 (att det ska finnas beskrivande rubriker och ledtexter):
  Det finns otydliga rubriker som inte beskriver ämnet eller syftet med de avsnitt/innehållet som följer. 

 • Brist i kriterium 2.4.7. (att det är synligt vad som är i fokus)
  Det saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat.

 • Brist i kriterium 3.2.4 (att man har konsekventa benämningar)
  Det saknas konsekventa beskrivningar och namn på samma funktionalitet.

 • Brist i kriterium 3.3.3. (att man ska ge förslag på hur fel kan rättas till)
  Det saknas tydlig information om vad som blivit fel och tydlig instruktion på hur de ska göra för att rätta till felet.

 • Brist i kriterium 3.3.4. (att man ska ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner)
  Det saknas möjlighet att ångra sig, förhandsgranska, korrigera eller bekräfta informationen innan den skickas iväg.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för CSS.

 • Brist i kriterium 4.1.2. (att komponenter fungerar i hjälpmedel)
  Komponenterna är inte rätt kodade så hjälpmedel kan inte presentera dem på ett korrekt sätt.

 • Brist i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus)
  När viktiga meddelanden visas, utan att det får fokus, presenteras inte det för olika typer av hjälpmedel.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.3.4. (allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning)
  Designen fungerar inte i alla skärmriktningar.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det är för lågt kontrastvärde mellan text och bakgrund.

 • Brist i kriterium 2.4.7. (att det är synligt vad som är i fokus)
  Det saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat.

 • Brist i kriterium 3.3.4. (att man ska ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner)
  Det saknas möjlighet att ångra sig, förhandsgranska, korrigera eller bekräfta informationen innan den skickas iväg.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.

 • Brist i kriterium 1.3.4. (allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning)
  Designen fungerar inte i alla skärmriktningar.

 • Brist i kriterium 2.1.1. (att allt går att hantera med endast tangentbord)
  Det går inte att navigera och använda alla komponenter och funktionalitet enbart genom att använda tangentbordet.

 • Brist i kriterium 2.1.2 (att markören inte får fastna vid tangentbordsnavigation)
  Det finns tangentbordsfällor som gör att användare som förlitar sig helt på tangentbord kan inte slutföra tjänsten.

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar)
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen. 

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk.

 • Brist i kriterium 2.4.7. (att det är synligt vad som är i fokus)
  Det saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat.

 • Brist i kriterium 3.3.3. (att man ska ge förslag på hur fel kan rättas till)
  Det saknas tydlig information om vad som blivit fel och tydlig instruktion på hur de ska göra för att rätta till felet.

 • Brist i kriterium 3.3.4. (att man ska ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner)
  Det saknas möjlighet att ångra sig, förhandsgranska, korrigera eller bekräfta informationen innan den skickas iväg.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för CSS.

 • Brist i kriterium 4.1.2. (att komponenter fungerar i hjälpmedel)
  Komponenterna är inte rätt kodade så hjälpmedel kan inte presentera dem på ett korrekt sätt.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Innehållet har brister i strukturelement/landmärken.

 • Brist i kriterium 1.3.2 (att innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning för alla):
  Informationen presenteras inte i rätt ordning för alla. Användare som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel kan inte ta del av informationen i samma ordning.

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar)
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen. 

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk.

 • Brist i kriterium 2.4.5 (att det måste finnas flera sätt att navigera på):
  Det finns bara ett sätt att hitta till innehåll på sidan.

 • Brist i kriterium 2.4.6 (att det ska finnas beskrivande rubriker och ledtexter):
  Det finns otydliga rubriker som inte beskriver ämnet eller syftet med de avsnitt/innehållet som följer. 

 • Brist i kriterium 2.4.7. (att det är synligt vad som är i fokus)
  Det saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat.

 • Brist i kriterium 3.2.4 (att man har konsekventa benämningar)
  Det saknas konsekventa beskrivningar och namn på samma funktionalitet.

 • Brist i kriterium 3.3.3. (att man ska ge förslag på hur fel kan rättas till)
  Det saknas tydlig information om vad som blivit fel och tydlig instruktion på hur de ska göra för att rätta till felet.

 • Brist i kriterium 3.3.4. (att man ska ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner)
  Det saknas möjlighet att ångra sig, förhandsgranska, korrigera eller bekräfta informationen innan den skickas iväg.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för CSS.

 • Brist i kriterium 4.1.2. (att komponenter fungerar i hjälpmedel)
  Komponenterna är inte rätt kodade så hjälpmedel kan inte presentera dem på ett korrekt sätt.

 • Brist i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus)
  När viktiga meddelanden visas, utan att det får fokus, presenteras inte det för olika typer av hjälpmedel.

Problem vid nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Brist i kriterium 2.2.1. (att det måste finnas möjlighet att justera tidsbegränsningar)
  Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, utan möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen. 

 • Brist i kriterium 3.3.4. (att man ska ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner)
  Det saknas möjlighet att ångra sig, förhandsgranska, korrigera eller bekräfta informationen innan den skickas iväg.

Planerade åtgärder på brister

Bristerna planeras att åtgärdas under tredje kvartalet 2024.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.1.1 (att innehåll som inte är text, måste beskrivas med text):
  Alt-text saknas i header.

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns har brister i strukturelement/landmärken.
  • Det finns tabell saknar kolumnrubriker, alternativt som har en felaktig kodning.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.4.1. (att man inte förmedlar information i enbart färg):
  Viss information förmedlas endast i färg.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Brödsmulornas text har för dåligt kontrastvärde.

 • Brist i kriterium 1.4.4. (att text måste kunna förstoras utan problem):
  Text går inte att förstora utan att problem uppstå.

 • Brist i kriterium 1.4.10 (att layouten måste vara flexibel och fungera vid förstoring eller liten skärm):
  Webbplatsen är inte responsiv och fungerar inte bra med små skärmar.

 • Brist i kriterium 1.4.11. (att det måste finnas tillräckliga kontraster i komponenter och grafik):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

 • Brist i kriterium 1.4.12 (att det måste gå att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord)
  Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord utan att problem uppstår.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  Det saknas en länk för att direkt kunna hoppa till huvudinnehållet.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 2.4.5 (att det måste finnas flera sätt att navigera på):
  Det finns bara ett sätt att hitta till innehåll på sidan.

 • Brist i kriterium 2.5.2 (att det måste gå att ångra klick):
  Det är inte möjligt att ångra klick.

 • Brist i kriterium 3.1.2. (att språkförändringar måste anges i koden):
  Språkförändringar anges inte i koden.

 • Brister i kriterium 3.3.2. (att det måste finnas tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter):
  • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält.
  • Obligatoriska fält är inte tydligt markerade.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. 

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.4.1. (att man inte förmedlar information i enbart färg):
  Viss information förmedlas endast i färg.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns tabell saknar kolumnrubriker, alternativt som har en felaktig kodning.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.4.12 (att det måste gå att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord)
  Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord utan att problem uppstår.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  Det saknas en länk för att direkt kunna hoppa till huvudinnehållet.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 2.4.5 (att det måste finnas flera sätt att navigera på):
  Det finns bara ett sätt att hitta till innehåll på sidan.

 • Brist i kriterium 2.5.2 (att det måste gå att ångra klick):
  Det är inte möjligt att ångra klick.

 • Brister i kriterium 3.3.2. (att det måste finnas tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter):
  • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält.
  • Obligatoriska fält är inte tydligt markerade.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. 

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns tabell saknar kolumnrubriker, alternativt som har en felaktig kodning.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  Det saknas en länk för att direkt kunna hoppa till huvudinnehållet.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 2.5.2 (att det måste gå att ångra klick):
  Det är inte möjligt att ångra klick.

 • Brister i kriterium 2.5.3. (att text på knappar och kontroller måste överensstämma med maskinläsbara etiketter):
  • Det finns inte synlig text på knappar och kontroller (t.ex. "Sök" på sökknapp).
  • Texter på knappar och kontoller överenstämmer med den maskinläsbara texten i koden.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. 

Planerade åtgärder på brister

Trafikverket köper tjänsten från DiVA och har inte kontroll utvecklingsåtgärder, men har ställt krav att bristerna måste åtgärdas. De omkringliggande delar som Trafikverket har tillgång till kommer att åtgärdas av Trafikverket. Datum för återgärder kommer kompletteras här inom kort.

Dokument som är publicerade på vår webbplats och i våra digitala tjänster är endast delvis förenliga med WCAG 2.1 AA. Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument framförallt i formatet pdf. Dokumenten kan innehålla bilder utan eller som har felaktigt textalternativ, sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning samt otydligt utformade länktexter. Även problem med tabeller, diagram och illustrationer förekommer återkommande.

Vi arbetar kontinuerligt både på kort och längre sikt med att komma till rätta med problemen.

Vi åberopar undantag för vissa dokument (tekniska ritningar och linjeböcker för järnväg), då vi bedömer att dessa är av mycket begränsat allmänintresse och svåra att tillgängliggöra.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.1.1 (att innehåll som inte är text, måste beskrivas med text):
  Det finns klickbara bilder som har alternativtexter som inte beskriver vart länken leder.

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter.
  • Det finns formulärfält som saknar etikett-texter.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Sidtitlar är bitvis svåra att förstå och inte omedelbart tydliga gentemot sidinnehållet.

 • Brister i kriterium 4.1.3 (att hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus):
  • Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område.
  • När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter.
  • Det finns formulärfält som saknar etikett-texter.

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Sidtitlar är bitvis svåra att förstå och inte omedelbart tydliga gentemot sidinnehållet.

 • Tillgänglighetskriterium 4.1.3:
  Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Det finns formulärfält som inte är ihopkopplad med etikett-texter. Det finns formulärfält som saknar etikett-texter.

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Sidtitlar är bitvis svåra att förstå och inte omedelbart tydliga gentemot sidinnehållet.

Planerade åtgärder på brister

Åtgärder planeras att göras under 2023.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Formuläretiketter saknas.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.3.2 (att innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning för alla):
  Innehåll presenteras inte i en meningsfull logisk ordning som går att förstå på olika typer av skärmar och utan stilmall.

 • Brister i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  • Det saknas genväg för att kunna hoppa över innehåll.
  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 3.1.1. (att sidans språk måste anges i koden):
  Huvudspråk saknas i formuläret.
 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brist i kriterium 1.3.2 (att innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning för alla):
  Innehåll presenteras inte i en meningsfull logisk ordning som går att förstå på olika typer av skärmar och utan stilmall.
  .
 • Brister i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  • Det saknas genväg för att kunna hoppa över innehåll.
  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Formuläretiketter saknas.
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista.

 • Brister i kriterium 2.4.1. (att det måste gå att hoppa förbi återkommande innehåll):
  • Det saknas genväg för att kunna hoppa över innehåll.
  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement.

 • Brist i kriterium 2.4.3. (att det måste finnas en logisk tabbordning):
  Tabbordning är ologisk på vissa sidor.

 • Brist i kriterium 4.1.1. (att koden måste validera):
  Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt.

 

Planerade åtgärder på brister

Åtgärder planeras att göras under 2023.

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.1.1 (att innehåll som inte är text, måste beskrivas med text):
  Alt-fält saknas för informationsbärande bilder.

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Flera formuläretiketter saknas.
  • Enstaka knappar saknar etiketter.

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde.

 • Brist i kriterium 2.4.4 (att länkar måste vara tydliga):
  Enstaka länkar är tomma.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Brist i kriterium 1.4.3 (att det måste finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund):
  Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 2.4.4 (att länkar måste vara tydliga):
  Enstaka länkar är tomma.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brister i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Flera formuläretiketter saknas.
  • Enstaka knappar saknar etiketter.

 

 

K-P

Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer.
  • Etiketter saknas på vissa formulärfält.

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Sidtitel saknas.

Problem vid nedsatt kognitiv förmåga

 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Sidtitel saknas.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka och rörelseförmåga

 • Brist i kriterium 1.3.1 (att sidans olika delar och deras roll måste beskrivas i koden):
  • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer.
  • Etiketter saknas på vissa formulärfält.
 • Brist i kriterium 2.4.2 (att det måste finns beskrivande sidtitlar):
  Sidtitel saknas.

Tillgänglighetsbrister som bidrar till problem för personer med:


Nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Tillgänglighetskriterium 1.3.1: 
  • Inkonsekvent rubrikhierarki.

 • Tillgänglighetskriterium 1.4.3:
  Otillräckliga kontraster på knappar i gränssnittet.

 • Tillgänglighetskriterium 2.4.2:
  Otydliga eller obefintliga rubriker på flera sidor.

 • Tillgänglighetskriterium 3.1.1:
  • Huvudspråk saknas för tjänsten.

Nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tillgänglighetskriterium 2.1.1:
  Omöjligt att ta sig från gränssnittets knappar till formulärfältet genom att använda tab-tangenten.

 • Tillgänglighetskriterium 2.4.1:
  Det är inte möjligt att hoppa till huvudinnehållet. 

Problem vid användning med nedsatt syn, utan synförmåga eller med nedsatt färgseende

 • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Vissa formulärfält och tabeller är inte korrekt uppmärkta (WCAG 1.3.1)
 • Attributet "autocomplete" saknas för formuläret (WCAG 1.3.5 A)
 • Vissa länkar saknar markering utöver färg. Användare som helt eller delvis saknar förmågan att urskilja färger får problem att förstå vad som är klickbara länkar (WCAG 1.4.1 A)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Vissa komponenter och viss grafik saknar tillräckliga kontraster (WCAG 1.4.11)
 • Kortkommandon kan inte stängas av eller bytas ut av användaren (WCAG 2.1.4)
 • På webbsidor finns en funktion av typen klocka som räknar ner, till exempel där kundkorgen töms. Det finns ingen möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen (WCAG 2.2.1 A)
 • Det finns bara en navigeringsfunktion "Meny" på sidan (WCAG 2.4.5 AA)
 • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält (WCAG 3.3.2 AA)
 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut (WCAG 4.1.1 A)
 • Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt. Användare förlorar viktigt information i form av statusmeddelandet på webbplatsen (WCAG 4.1.3 AA)

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • På webbsidor finns en funktion av typen klocka som räknar ner, till exempel där kundkorgen töms. Det finns ingen möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen (WCAG 2.2.1 A)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörelseförmåga

 • Vissa formulärfält och tabeller är inte korrekt uppmärkta (WCAG 1.3.1)
 • Attributet "autocomplete" saknas för formuläret (WCAG 1.3.5 A)
 • Användare som förlitar sig helt på tangentbord fastnar (WCAG 2.1.2)
 • Kortkommandon kan inte stängas av eller bytas ut av användaren (WCAG 2.1.4)
 • På webbsidor finns en funktion av typen klocka som räknar ner, till exempel där kundkorgen töms. Det finns ingen möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen (WCAG 2.2.1 A)
 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut (WCAG 4.1.1 A)

Problem vid användning med nedsatt kognitiv fömåga

 • Attributet "autocomplete" saknas för formuläret (WCAG 1.3.5 A)
 • Kortkommandon kan inte stängas av eller bytas ut av användaren (WCAG 2.1.4)
 • På webbsidor finns en funktion av typen klocka som räknar ner, till exempel där kundkorgen töms. Det finns ingen möjlighet för användarna att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen (WCAG 2.2.1 A)
 • Det finns bara en navigeringsfunktion "Meny" på sidan (WCAG 2.4.5 AA)
 • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält (WCAG 3.3.2 AA)
 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut (WCAG 4.1.1 A)
 • Statusmeddelandet som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område. När sidan laddas och skärmläsare används läser inte skärmläsare statusmeddelandet automatiskt. Användare förlorar viktigt information i form av statusmeddelandet på webbplatsen (WCAG 4.1.3 AA)

Detaljerad tillgänglighetsredogörelse för Materialkatalogen finns att ta del av när man har loggat in i systemet: Materialkatalogen

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Inkonsekvent sidtitel (WCAG 2.4.2)
 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Det finns en klickbara bild på Trafikverkets logotyp som inte har alternativtext som beskriver vart länken leder, vilket är startsidan för NVDB. (WCAG 1.1.1).
 • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
 • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

 

Planerade åtgärder på brister

NVDB kommer att avvecklas och ersättas med en ny lösning under 2024.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Det finns sidor där innehåll inte presenteras i en logisk ordning på olika typer av skärmar och utan stilmall (WCAG 1.3.2)
 • Det finns hänvisningar till komponenter och innehåll som förlitar sig på sensoriska kännetecken (WCAG 1.3.3)
 • Designen fungerar inte i stående skärmriktning på mobiltelefoner (WCAG 1.3.4)
 • Text går inte att förstora utan problem (WCAG 1.4.4)
 • Layout fungerar inte vid förstoring eller liten skärm (WCAG 1.4.10)
 • Det finns inte alltid beskrivande sidtitlar (WCAG 2.4.2)
 • (WCAG 2.4.5)
 • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS (WCAG 4.1.1)

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

 • Det finns sidor där innehåll inte presenteras i en logisk ordning på olika typer av skärmar och utan stilmall (WCAG 1.3.2)
 • Det finns hänvisningar till komponenter och innehåll som förlitar sig på sensoriska kännetecken (WCAG 1.3.3)
 • Det finns inte alltid beskrivande sidtitlar (WCAG 2.4.2)
 • (WCAG 2.4.5)
 • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS (WCAG 4.1.1)

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

 • Webbplatsen fungerar inte i porträttläge. (WCAG 1.3.4)
 • Det finns inte alltid beskrivande sidtitlar (WCAG 2.4.2)
 • Texter på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.5.3)
 • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS (WCAG 4.1.1)

 

 

T-V

 • Problem vid användning med nedsatt färgseende, syn eller utan synförmåga
  • Ibland används färg som enda sätt att förmedla information (WCAG 1.4.1).
   Bristen planeras att åtgärdas under kvartal 3, 2023.
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3).
  • Layout fungerar inte vid förstoring eller liten skärm 1.4.10 (WCAG 1.4.10).
   Bristen planeras att åtgärdas under kvartal 3, 2023.
  • Text och bakgrundsfärg i sidfot har inte tillräcklig kontrast (WCAG 1.4.11).
  • Det finns länkar vars format och storlek inte framgår tydligt (WCAG 2.4.4).
  • Huvudspråk saknas för tjänsten (WCAG 3.1.1).
  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (WCAG 4.1.1).

 • Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga
  • Det finns länkar vars format och storlek inte framgår tydligt (WCAG 2.4.4).
  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (WCAG 4.1.1).

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Etikett för sökformuläret saknas (WCAG 1.3.1)
 • Vissa undersidor har text med för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)
 • Huvudrubrik saknas på flera sidor (WCAG 2.4.2)

Trafikverket driver webbplatsen trafiken.nu och appen som hör till denna tillsammans med Stockholms stad och Göteborgs stad. Detaljer kring tillgänglighet finns att hitta direkt på trafiken.nu:

Trafiken Göteborg, tillgänglighetsredogörelse

Trafiken Stockholm, tillgänglighetsredogörelse

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Dokumentcenter innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Formuläretiketter saknas i sökfunktionerna (WCAG 1.3.1)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

 • Scrollning nödvändigt i vissa mobillägen (WCAG 1.3.4, 1.4.10)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Författningssamlingen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Tillgänglighetsbrister som bidrar till problem vid användning med:

 • Nedsatt färgseende, syn eller utan synförmåga
  • Felaktiga rubriknivåer på flera ställen, borde vara H1 men är H2. (WCAG 1.3.1)
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken (WCAG 1.3.1).
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista (WCAG 1.3.1).
  • Attributet "autocomplete" saknas för formuläret (WCAG 1.3.5).
  • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
  • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Det finns text utgörs av bild. Texten går alltså inte att markera eller förstora (WCAG 1.4.5).
  • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3)
  • Felaktigt huvudspråk angivet i koden (WCAG 3.1.1)

 • Nedsätt kognitiv förmåga
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken (WCAG 1.3.1).
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista (WCAG 1.3.1).
  • Attributet "autocomplete" saknas för formuläret (WCAG 1.3.5).
  • Det finns text utgörs av bild. Texten går alltså inte att markera eller förstora (WCAG 1.4.5).
  • Logiska brister i rubrikinnehållet (WCAG 2.4.2)

 • Nedsatt finmotorik eller styrka
  • Innehållet har brister i strukturelement/landmärken (WCAG 1.3.1).
  • Det finns grupper med länkar som inte har grupperats i en lista (WCAG 1.3.1).
  • Attributet "autocomplete" saknas för formuläret (WCAG 1.3.5).
  • Användare som förlitar sig helt på tangentbord riskerar att fastna (WCAG 2.1.2)
  • Inte möjligt att hoppa över innehåll för användare av tangentbord (WCAG 2.4.1)

Planerade åtgärder:

Trafikverksskolan kommer under 2023 flytta sin webbplats in under Trafikverkets och EPI och detta kommer då att åtgärdas

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
 • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1).
  • Alt-text saknas för bilder (WCAG 1.1.1).
  • Det finns klickbara bilder som har alternativtexter som inte beskriver vart länken leder. (WCAG 1.1.1).
  • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1).
  • Det finns innehåll som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg (WCAG 1.4.3).
  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (WCAG 4.1.1).

 • Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga
  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (WCAG 4.1.1).

 • Problem vid anvädning med nedsatt kognitiv förmåga
  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (WCAG 4.1.1).

Planerade åtgärder på brister

Åtgärder planeras att göras under 2023.

 

Det som inte omfattas av DOS-lagen

Vi stävar efter att våra webbplatser och dess innehåll ska vara tillgängligt för alla, men enligt paragraf 9 i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, finns några särskilda undantag enligt nedan:

 • De videor som vi har på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt paragraf 2 i Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.
 • Kartor som ej används för navigering kan innehålla tillgänglighetsbrister.

Läs mer: Om DOS-lagen (digg.se)

Så har webbplatserna och de digitala tjänsterna testats

Redogörelsen bygger på en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för webbplatsen och digitala tjänster under perioden maj–september 2020. Delar av självskattningen bygger på externa webbgranskningar som gjordes under 2018 och 2019.

Ytterligare granskning och revidering sker löpande.

Senaste uppdateringen

Redogörelsen upprättades 22 september 2020 och revideras löpande som en del av vårt systematiska arbete med tillgänglighetsfrågor. Senaste revideringen skedde 7 februari 2024. Vi granskar våra system löpande för att säkerställa en god tillgänglighet.