Anmäl brist i tillgänglighet

Om du upplever brister i vår digitala tillgänglighet så kan du skicka in en anmälan till oss. Du kan skicka anonymt om du om vill. Fyll i formuläret, för att göra din anmälan.

När du skickat in en anmälan kommer vi att granska den och försöka återskapa det problem du beskriver. När vi har lyckats återskapa bristerna som du påpekat kommer vi att besluta om eventuella åtgärder som behöver vidtas. Om du har angivit kontaktuppgifter när du gjort din anmälan kommer du få en återkoppling. Om du gjort en anonym anmälan, kan du ta del av information i vår tillgänglighetsredogörelse.

Observera att detta formulär endast gäller tillgänglighetsbrister i enlighet med Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Andra frågor hänvisas till Trafikverkets kundtjänst. 

Kända problem med eventuella åtgärder finns i vår Tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsredogörelse