Fingeravtryck

Personuppgifter vi samlar in när du använder www.trafikverket.se

När du surfar på trafikverket.se samlar vi in personuppgifter om dig. Insamling av personuppgifter görs även när du nyttjar våra nyhetsbrevs- och sms-tjänster, ärendetjänster, webbshop samt använder våra tjänster där det behövs inloggning.

Här nedan får du mer detaljerad information om personuppgiftsbehandlingen. Har du frågor, se Kontakta oss längre upp på sidan.

Andra ändamål: Dina uppgifter i urval kan komma att användas för kvalitetsundersökningar utförda av våra externa partners.

Personuppgiftsbehandling, del 1
Tjänst Personuppgifter som samlas in Ändamål
Surfning Kakor (men inga personuppgifter i övrigt) Vi använder kakor för webbanalys. Läs mer om vad en kaka är och hur vi använder det.
Kakor (cookies) på trafikverket.se
E-post- och sms- tjänster E-postadress eller mobilnummer, ibland förekommer det att vi samlar in namn. För att du skall få information som du har beställt.
Ärendetjänster Kontakt-, faktura- och ombudsuppgifter som namn, adress, telefon-nummer och e-postadress. För att vi ska kunna hantera och besvara ditt ärende.
Webbshop Namn och adress.
Uppgifterna behålls upp till två år efter att produkten har levererats, för att vi ska kunna hantera leverans-uppföljning och eventuella reklamationer.
För att du ska få de produkter som du har beställt.
Tjänster med användarkonto (med personnummer)

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress som har tagits emot via Trafikverkets kontaktpersoner för tjänsterna.

I vissa tjänster kan fler uppgifter behövas ellervara frivilliga att ange.
För att du ska kunna logga in och använda
tjänsterna och att vi får veta vem du är (säker identifiering).
Tjänster med webbkonto (utan personnummer)

Namn och e-postadress som har samlats in vid direkt registrering på trafikverket.se.

I vissa tjänster kan fler uppgifter behövas eller vara frivilliga att ange.

För att du ska kunna logga in och använda tjänsterna.
Förarprovstjänster, boka prov Namn, personnummer och adress. För att du ska kunna logga in och använda tjänsten.
Utförda körkorts- och yrkesförarprov Uppgifter om dina utförda prov förmedlas till Transportstyrelsen. Den rättsliga grunden för att behandla dina person-uppgifter är myndighets-utövning gällande prov för körkorts- och yrkesförar-behörigheter.
Lediga jobb – ansökan om tjänst Person- och kontaktuppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefon-nummer samt svar på urvalsfrågor för tjänsten, personligt brev och CV samt resultat av tester om det görs för aktuell tjänst. För att kunna hantera rekryteringsärendet.
Personuppgiftsbehandling, del 2
Tjänst Hur länge behålls uppgifterna? Konsekvenser om du avstår från att lämna personuppgifter
Surfning

Kakorna lagras på din dator under en viss tid.

Du kan inte använda trafikverket.se fullt ut.
E-post- och sms- tjänster Tills du själv begär borttag, eller att e-postadress eller telefonnummer ej längre är nåbara. Du får inte e-post med nyhetsbrev eller information via sms.
Ärendetjänster Uppgifterna behålls så länge ärendet är aktivt. Upprättad och arkiverad allmän handling i samband med ärendet kan innehålla personuppgifter. Vi kan inte hantera ditt ärende. Du får kontakta oss per telefon eller post i stället.
Webbshop Uppgifterna behålls upp till två år efter att produkten har levererats, för att vi ska kunna hantera leverans-uppföljning och eventuella reklamationer. Du kan inte köpa varan.
Tjänster med användarkonto (med personnummer)

Gallring (borttag) styrs av gallringsbeslut enligt arkivlagen.

Du kan inte få tjänsten eller utföra ärenden. Beroende på tjänst kan du kontakta oss per telefon, e-post eller post.
Tjänster med webbkonto (utan personnummer) Gallring (borttag) styrs av gallringsbeslut enligt arkivlagen. Du kan inte få tjänsten
eller utföra ärenden. Beroende på tjänst kan du kontakta oss per telefon, e-post eller post. 
Förarprovstjänster, boka prov Dina uppgifter kommer att sparas i 10 år och därefter raderas dessa enligt beslutade gallringsrutiner. Du kan inte använda tjänsten.
Utförda körkorts- och yrkesförarprov  -  -
Lediga jobb – ansökan om tjänst 3 år enligt gallringsbeslut. Du kan inte söka ledig tjänst om inte dessa uppgifter lämnas.