Avrop från ramavtal

Trafikverket upphandlar egna ramavtal, men nyttjar även statliga ramavtal där dessa är tillämpliga. Här hittar du information om hur vi avropar från ramavtal och gör direktupphandlingar med lågt värde.

Kommers - nytt beställningssystem

Trafikverket använder Kommers som beställningssystem för att avropa från ramavtal och för att göra direktupphandlingar med lågt värde.

Kommers innebär ett förändrat arbetssätt i och med att avropsavtalet hanteras via digitalt ordersvar (leverantörens bekräftelse) utifrån skickad inköpsorder (Trafikverkets beställning). Ordersvar lämnas antingen via den systemgenererade inköpsordern eller i Kommers.

Inloggning i Kommers

För att logga in i Kommers krävs att ett konto skapas för orderadressen som inköpsordern skickats till.

Du kan ansöka om ett kostnadsfritt konto via ett formulär i Kommers genom att klicka på profilikonen på startsidan.

Support

Om du är ramavtalsleverantör och har frågor om hantering av avrop i Kommers ska du kontakta Trafikverkets inköpssupport. Telefon: 010-123 54 54, vardagar 09.00–11.00. 

Teknisk support av Kommers för leverantörer sköts av Antirio AB. Kontakta dem via kontaktformuläret i Kommers leverantörsportal.

Frågor om Trafikverkets avrop och upphandlingar besvaras av handläggare på respektive ärende.