Inbjudan till tidig dialog för TSE101 Vårbybron - Duvberget

Välkommen på fortsatt enskild dialog beträffande TSE101 Vårbybron och trafikplats Duvberget. Syftet med dialogerna är att vi vill fortsätta dialogen med marknaden för att kunna utforma förfrågningsunderlaget på bästa sätt.

I november och december månad bjuder vi in entreprenörer till enskilda dialogmöten gällande rubricerad entreprenad. Välkomna till Trafikverkets kontor, Solna Strandväg 98. Om möjlighet inte finns att delta på plats erbjuder vi digitala möten. Mötena beräknas ta ca 1,5 timme i anspråk.

Dialogerna är inte en del av kommande upphandlingar och medverkan påverkar inte möjligheterna att lämna anbud i kommande upphandlingar.

Resultatet av dialogerna kommer att publiceras i anonymiserad form på programmets hemsida i god tid innan upphandlingen annonseras. I nuläget beräknas prekvalificeringen publiceras tidigast i maj 2024 och förfrågningsunderlaget september 2024.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Upphandlingsprocess, upphandlingstider, riskfördelning, genomförandeform och ersättningsform.
  • Andra frågor från entreprenören.

 

Följande tider finns tillgängliga:

Tisdag 21 November
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Onsdag 22 November
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Måndag 4 December
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Onsdag 6 December
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Kontaktuppgifter

Jeanette Bengtsson, inköpare
Telefon: 0771-921 921, 010-123 76 73
E-post: jeanette.bengtsson@trafikverket.se
Besöksadress: Solna strandväg 98
www.trafikverket.se

Inbjudan som pdf

Fortsatt dialog TSE101 Tvärförbindelse Södertörn höst 2023.pdf