Så blir du leverantör

Ett första steg för att bli leverantör till Trafikverket är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras inom ditt företags område.

Trafikverket måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. De annonserade upphandlingarna finns också här på webben under Aktuella upphandlingar i menyn till höger.

När du lämnar anbud i Trafikverkets upphandlingar måste du bland annat visa att ditt företag sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Om vi får veta att en leverantör är dömd för kriminell verksamhet, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt ska vi utesluta den leverantören vid upphandlingar. Vi får utesluta leverantörer som är i konkurs eller likvidation eller har näringsförbud.