Nu släpps europeiska BIM-handboken med goda exempel från Sverige

Den 6 juli arrangerar EU-kommissionen en stor konferens på temat Let’s Build Change i Bryssel. Under konferensen lanseras den nya europeiska BIM-handboken, som Trafikverket bidragit till att ta fram.

BIM står för byggnadsinformationsmodellering och används för att skapa en digital modell av en anläggning.

18 miljoner människor jobbar inom Bygg- och Anläggningsbranschen i Europa, och den står för 9 % av Europas BNP. Precis som så många andra branscher är den mitt uppe i en digital revolution, vilket innebär att BIM nu snabbt börjar användas genom hela byggnadens eller anläggningens livscykel.

EU BIM Task Group, som är en grupp initierad av EU-kommissionen, fick nyligen ta emot utmärkelsen European BIM Summit Award för sitt banbrytande arbete kring digitaliseringen av branschen. Trafikverket spelar där en viktig roll som företrädare för Sverige genom våra representanter Ingemar Lewén och Jennie Carlstedt.

– Framtiden är redan här och vi behöver skapa ett gemensamt förhållningssätt i hela Europa, säger EU Kommissionär Elżbieta Bieńkowska i inledningsordet till BIM- handboken för Europa, som lanseras den 6 juli.

Handboken innehåller goda exempel från Sverige

21 länder har gått samman och tagit fram handboken. Den 6 juli släpps den i samband med konferensen Let's Build Change i Bryssel. Handboken innehåller bland annat elva så kallade case studies, det vill säga goda exempel på arbete med BIM. Fem av de elva exemplen är från Sverige.

Du hittar handboken här