Mallar till Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA)

Mall för brounderhåll

Mallarna har nu anpassats till AMA Anläggning 20.

Mall till teknisk beskrivning (TB), mängdförteckning (MF) och särskilda mät-och ersättningsregler (MER) har använts sedan 2008.

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro anpassat till AMA 20 daterad 2020-11-30.
Handledning TB och MF underhåll bro 2020-11-30 (pdf-fil, 51 kB)

Mall: Aktivitetsbeskrivning brounderhåll exempel anpassat till AMA 20 daterad 2020-11-30.
Aktivitetsbeskrivning Brounderhåll, exempel 2020-11-30 (pdf-fil, 134 kB)

Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro

Mät- och ersättningsreglerna är avsedda att användas vid förteckning av mängder samt vid mätning och ersättning av arbeten med aktiviteter för underhåll och förbättring av bro samt vid ersättning för arbete under byggdelskod.

TDOK 2017:0384 Mät- och ersättningsregler för brounderhåll (Dokumentcenter)