Viltstängsel längs järnvägen.

Viltstängsel längs järnvägen.

Underhåll och nybyggnation av stängselsystem i Norrbotten och Västerbotten

Vi arbetar med att förbättra befintliga stängselsystem och bygga nytt där behoven är som störst. Här kan du läsa mer om våra planer de närmaste åren.

Det finns idag drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet och omkring 140 mil stängsel längs järnvägen i Sverige. I stängselsystemet ingår även passager, grindar och uthopp. Syftet med stängselsystem är att förhindra olyckor i trafiken samt att göra det möjligt för både djur och människor att passera väg och järnväg. Ett stängselsystem behöver underhållas på rätt sätt. Trafikverket ansvarar för kontinuerliga besiktningar och lagningar av stängsel. Vi för dialog med samebyar, polis och viltolycksråd för att hitta lösningar.

Vårt arbete med stängselsystem

Målet är att vi ska ha ett stängselsystem med god funktion där det behövs. Vi arbetar med stängselsystemet på flera olika sätt:

 • Vi underhåller befintligt stängsel, till exempel lagar hål, byter ut skadade stolpar och reparerar grindar
 • Vi byter ut befintligt stängsel mot nytt. Det nya stängslet kan ha högre standard än det befintliga och även utrustas med nya funktioner som passager och uthopp
 • Vi bygger nytt stängsel på sträckor som saknar stängsel
 • Vi bygger nya planskilda faunapassager.

Större investeringar i stängselsystemet styrs av den nationella transportplanen.

Här planerar vi för nytt stängselsystem eller upprustning av befintligt stängselsystem

Faunapassager

Norrbotten

Västerbotten

 

Viltstängsel

Norrbotten

 

 

Underhåll av befintligt stängselsystem under 2023

Järnväg Norrbotten och Västerbotten:

Under 2023 har vi byggt nytt viltstängsel samt bytt ut bristfälligt viltstängsel som fanns på vissa platser längs järnvägen. Där det fanns befintligt viltstängsel var det främst ensidigt stängsel, nu har vi byggt så att det finns viltstängsel på båda sidor av järnvägen. Vi har byggt viltpassager på vissa platser som endast älg och inte ren kan passera, dessa höjs under vintern så att ren inte kan kliva över när snön kommer.

Öppnings- och stängningsbara renpassager har vi byggt för att möjliggöra för samebyar att utföra planerade förflyttningar av ren över spår och på så sätt minska barriäreffekten av stängslet. Stängselbyggnation har skett på följande sträckor:

 • Malmbanan, Koskivaara-Näsberg. På sträckan byggdes en öppnings- och stängningsbar renpassage.
 • Malmbanan, Näsberg-Gullträsk.
 • Stambanan genom Övre Norrland, Norrfors-Brattsbacka. På sträckan byggdes 3 öppnings- och stängningsbara renpassager.

Basunderhåll:  Utöver detta så sker mindre lagningar av stängsel löpande vid behov.

 • Stambanan genom Övre Norrland:
  • Karsbäcken-Lidlund Här sker större reparationer och utbyte av stängsel.
  • Holmsund-Boden Reparation av stängsel samt montering av tillfälligt renstängsel efter behov.
  • Stambanan genom Övre Norrland, Hörnsjö-Öreälv större reparationer av befintligt viltstängsel.

Väg Västerbotten

I Västerbotten har vi reparerat trasigt stängsel vid behov. Vi har också inventerat allt befintligt viltstängsel och för att lägga upp en treårig plan för utbyte.

Väg Norrbotten

Vi har i år genomfört en mer omfattande renovering av viltstängsel längs E4 i Luleå kommun och till viss del längs väg 97 Luleå-Boden.

Läs mer om ren- och viltstängsel och hur de fungerar: Viltolyckor, barriärer och säkra passager för djur