Viltstängsel längs järnvägen.

Viltstängsel längs järnvägen.

Underhåll och nybyggnation av stängselsystem i Norrbotten och Västerbotten

Vi arbetar med att förbättra befintliga stängselsystem och bygga nytt där behoven är som störst. Här kan du läsa mer om våra planer de närmaste åren.

Det finns idag drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet och omkring 140 mil stängsel längs järnvägen i Sverige. I stängselsystemet ingår även passager, grindar och uthopp. Syftet med stängselsystem är att förhindra olyckor i trafiken samt att göra det möjligt för både djur och människor att passera väg och järnväg. Ett stängselsystem behöver underhållas på rätt sätt. Trafikverket ansvarar för kontinuerliga besiktningar och lagningar av stängsel. Vi för dialog med samebyar, polis och viltolycksråd för att hitta lösningar.

Vårt arbete med stängselsystem

Målet är att vi ska ha ett stängselsystem med god funktion där det behövs. Vi arbetar med stängselsystemet på flera olika sätt:

 • Vi underhåller befintligt stängsel, till exempel lagar hål, byter ut skadade stolpar och reparerar grindar
 • Vi byter ut befintligt stängsel mot nytt. Det nya stängslet kan ha högre standard än det befintliga och även utrustas med nya funktioner som passager och uthopp
 • Vi bygger nytt stängsel på sträckor som saknar stängsel
 • Vi bygger nya planskilda faunapassager.

Större investeringar i stängselsystemet styrs av den nationella transportplanen.

Här planerar vi för nytt stängselsystem eller upprustning av befintligt stängselsystem

Faunapassager

Norrbotten

Västerbotten

 

Viltstängsel

Norrbotten

Västerbotten

Underhåll av befintligt stängselsystem under 2022

Väg:

 • Umeå: bytt ut och reparerat ett antal befintliga grindar Husum – Håknäs, E4.
 • Umeå: bytt ut stängsel vid Ondebyn, E4.

Järnväg:

Boden S – Holmsund inkl tvärbanor

 • Bdl124 Bastuträsk- Karsbäcken renovering båda sidor 16 km.
 • Bdl124 Piteälven- Långträsk renovering båda sidor.
 • Bdl124 Karsbäcken- Lidlund renovering båda sidor.
 • Bdl143 Bastuträsk- Slind renovering båda sidor.
 • Bdl126 lagat alla anmärkningar efter syn.
 • Övriga bandelar och sträckor har div. besiktningsanmärkningar åtgärdats.
 • Inventering av allt vilt/renstängsel på bdl 124, 126, 143 för att identifiera behov av underhållsåtgärder.

Långsele – Vännäs inkl Botniabanan och Forsmo-Hoting

 • Nybyggnad stängsel, 6 km bdl 175 Botniabanan
 • Nybyggnad stängsel, 9 km, bdl  129 Norrfors-Brattsbacka
 • Utbyte av stängsel bdl 129, 9 km,  Norrfors-Brattsbacka
 • Reparation och röjning av viltstängsel Selsjön-Aspeå, 50 m
 • Uppsättning av tillfälligt renstängsel Norrfors-Trehörningsjö, 7km
 • Öppning och stängning av viltpassager på bdl 171 och 129
 • Reparation av trasigt stängsel och röjning på enstaka platser

Malmbanan

 • Utbyte av stängsel bdl 117 och 118 Koskivaara-Näsberg, 46 km
 • Åtgärdande av besiktningsanmärkningar Riksgränsen-Murjek
 • Tolikberg km 1223 – Lakaträsk km 1203 renovering av stängsel
 • Gransjö – Ljuså km 1162 – 1176 förbättringsåtgärder för att nå ett fungerande och tätt stängselsystem.

Haparandabanan

 • Renovering och röjning km 1217-1153
 • Renovering av stängsel på myrmarker pågår

 

 

 

 

Läs mer om ren- och viltstängsel och hur de fungerar: Viltolyckor, barriärer och säkra passager för djur