Datum för processteg

Här finns viktiga datum och processteg för Tågplan 2022.

Vi kommer att komplettera med datumen för offentliggörande/fastställelse av banarbeten senast den 12 februari.

Datum Processteg
11 januari Förplanerade tåglägen för internationella korridorer.
12–25 januari Samrådsperiod för mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar, banarbeten
20–21 januari Tidig dialog med sökande till Tågplan 2022, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats.
12 februari Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar, banarbeten, offentliggörs (fastställs).
15 februari Ansökan Tågplan 2022 öppnar.
12 april Sista dag för ansökan Tågplan 2022.
13 april Kompletterande ansökan Tågplan 2022 öppnar.
22 april Publicering på Trafikverkets hemsida av kapacitetsbegränsningar, banarbeten, i Tågplan 2022. Innefattar alla kapacitetsbegränsningar, dvs såväl redan fastställda kapacitetsbegränsningar som kapacitetsbegränsningar som är föremål för samråd 22 april–20 maj.
22 april–20 maj Samrådsperiod för medelstora och små kapacitetsbegränsningar, banarbeten.
3 juni Publicering av material inför samrådsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten "Ansökan om kapacitet".
8–10 juni Samrådsmöte, inbjudan publiceras på trafikverket.se.
5 juli Medelstora och små kapacitetsbegränsningar, banarbeten, fastställs.
5 juli Förslag till Tågplan 2022 publiceras.
6 augusti Synpunkter på förslag Tågplan 2022 skall vara Trafikverket till handa senast klockan 9.00.
13 augusti Publicering av material inför samordningsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten "Ansökan om kapacitet".
23 augusti Fastställelse av internationell trafik ansökt via PCS. Gäller även nationella tåglägen ansökta som matare/utflöden till ScanMed RFC:s förplanerade tåglägen (PaP).
17–19 augusti Samordningsmöte, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats.
6 september Sista datum för begäran om tvistlösning.
17 september Sista datum för när tvistlösning ska vara avslutad.
17 september Sista datum för beslut om att förklara banan överbelastad.
22 september Kapacitetstilldelning med hjälp av prioriteringskriterier.
24 september Fastställd primär Tågplan 2022 publiceras.
18 oktober Sista datum för kompletterande ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2022.
19 oktober Ad-hoc ansökan Tågplan 2022 öppnar.
5 november Sista dag för ansökan om transporttillstånd.
15 november Fastställd Tågplan 2022 publiceras.
12 december Trafikstart Tågplan 2022.