Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inbjudan till samråd för avvikelsemeddelande 11 2023 och avvikelsemeddelande 2 JNB 2024

Trafikverket avser att ändra i Järnvägsnätsbeskrivning 2023 samt Järnvägsnätsbeskrivning 2024 och inbjuder berörda parter till samråd om föreslagna ändringar.

Samrådstiden inleds den 2 juni 2023 då samrådsunderlaget kommer att publiceras på Trafikverkets webbplats, samråd JNB 2023 och samråd JNB  2024.

Samråd JNB 2023
Samråd JNB  2024