Tjänstebeskrivning trafikinformation järnväg

Dokumentet beskriver Trafikverkets leveranser av trafikinformation på järnväg, krav på innehåll och kontaktinformation. Det har tagits fram tillsammans med järnvägsbranschen.

Trafikverket har tillsammans med järnvägbranschen tagit fram en tjänstebeskrivning för att tydliggöra branschens förväntningar på varandra samt innehållet i trafikinformationstjänsten.

I dokumentet beskrivs Trafikverkets leverans av trafikinformation, distributionskanaler, annonseringsunderlag, innehåll samt krav på innehåll till aktörer med trafikeringsavtal, resenärer och allmänheten. Det finns även kontaktinformation för beställning, support och felanmälan, grunderna för uppföljning av Trafikverkets leverans, samt kontaktvägar vid ändringar i tjänsten.

Tjänstebeskrivningen är en av flera åtgärder i den handlingsplan som Trafikverket och järnvägsbranschen tagit fram på uppdrag av regeringen, för att förbättra trafikinformationen på järnvägen.

Trafikinformation för järnväg - Tjänstebeskrivning 2022 (Trafikverkets publikationer)