Tjänstebeskrivning trafikinformation järnväg

Dokumentet beskriver Trafikverkets leveranser av trafikinformation och resenärsinformation på järnväg, krav på innehåll och kontaktinformation.

I dokumentet beskrivs Trafikverkets leverans av trafikinformation, distributionskanaler, annonseringsunderlag, innehåll samt krav på innehåll till aktörer med trafikeringsavtal, resenärer och allmänheten. Det finns även kontaktinformation för beställning, support och felanmälan, grunderna för uppföljning av Trafikverkets leverans, samt kontaktvägar vid ändringar i tjänsten.

Tjänstebeskrivningen har bland annat tagits fram för att ge en tydligare bild av vad tjänsterna består av och vilka kanaler som används.

Trafikinformation för järnväg - Tjänstebeskrivning (Trafikverkets publikationer)