Seminarium: Vad är TTR och hur påverkar det svensk järnväg?

Arbetar du med frågor som påverkas av hur kapacitet planeras på järnvägen för trafik, investerings- eller underhållsåtgärder, men har lite dålig koll på vad TTR är? Då är detta ett seminarium för dig.

Timetable redesign for smart capacity management, eller TTR som förkortningen lyder, är ett pågående förändringsarbete som syftar till att harmonisera kapacitetsplaneringen inom det gemensamma europeiska järnvägsområdet (SERA). Men, vad är TTR-processen och vilken påverkan har den på järnvägens aktörer och intressenter?

Mycket grovt förenklat kan TTR beskrivas som en ny process för planering och tilldelning av kapacitet på järnvägen. TTR förväntas medföra stora förändringar som enligt föreslagen tidplan ska ske i samband med planeringen av tågplan 2030. Samtidigt som arbetet pågår för fullt i Trafikverket med att förbereda för de kommande förändringarna pågår ett arbete på EU-nivå med att behandla ett förslag på en ny kapacitetsförordning som bland annat ska ge det legala ramverket för TTR.

Är du en person som arbetar med trafikplanerings- och produktionsfrågor, har en ledningsfunktion eller styrelseroll för någon operatör, kollektivtrafikmyndighet, terminal eller annan aktör som påverkas av hur kapacitet planeras på järnvägen för trafik, investerings- eller underhållsåtgärder? Då är detta seminarium ett utmärkt tillfälle att få mer kunskap om vad TTR innebär, historien bakom processen och vad de olika delarna i processen består av. Seminariet riktar sig framförallt till personer med begränsad förkunskap om TTR.

Datum: Torsdag 23 maj 2024
Tid: Kl. 13:00-15:50 
Plats: Nalen, Pelarsalen, ingång från David Bagaresgata 17, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmälningstiden har nu gått ut.