Illustration två personer med mobiler. I bakgrunden miljö med olika transportsätt.

Den digitala myndigheten

Trafikverket bedriver ett antal forskningsprojekt som berör digitalisering, öppna data och andra frågor som ryms i en modern myndighet.