Gällande trafikavtal

Trafikverket har trafikavtal för buss, flyg, tåg samt för Gotlandstrafiken.

Karta
 

Trafikverket har olika typer av trafikavtal. För nattåg, Gotlandsfärjan och flyg avtalar Trafikverket direkt med en operatör (operatörsavtal) och för övriga trafikavtal samverkar Trafikverket med regionala kollektivtrafikmyndigheter (samverkansavtal). Läs mer om operatörsavtal och samverkansavtal i faktarutorna nedan.

I Sverige ansvarar kommuner och regioner för den lokala och regionala kollektivtrafiken medan den interregionala trafiken, det vill säga den mellan regioner, bedrivs kommersiellt. Trafikverket får därför bara för interregional trafik där det inte ingår avtal för interregional trafik  där det inte bedrivs kommersiell trafik alls eller inte är i tillräcklig omfattning.