Infrastrukturproposition

Regeringen lägger fram en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. Riksdagen fattar beslut om de ekonomiska ramarna.

Efter riksdagens beslut om propositionen får Trafikverket ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan, innan planrevideringsarbetet formellt kan påbörjas. Uppdraget, som ges i form av ett direktiv, anger centrala utgångspunkter för arbetet. Länk till regeringens infrastrukturproposition (Regeringens webbplats)

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger.