Samhällsekonomiskt beslutsunderlag

På den här sidan samlas de samhällsekonomiska beslutsunderlag som är skapade efter införande av ny Beslutsordning för samhällsekonomiskt beslutsunderlag i Trafikverket 2011-11-03.

Underlagen består oftast av en samlad effektbedömning (SEB), men även andra typer av dokument kan förekomma. Sidan uppdateras löpande med underlagen vartefter de blir klara.

Regional indelning (gällande sedan 1 januari 2024)

                Tidigare regional indelning (gällande till och med 31 december 2023)