Storstadsavtalen

Storstadsavtalen har förhandlats fram av Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen och är sex stycken storstadpaket för att få till stånd bättre kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne.

I storstadsavtalen går staten in som medfinansiär för de olika objekten och kommunerna/landstinget i de flesta fall är huvudmän. Sammanlagt sex styrelser har bildats för att följa upp Stockholmsförhandlingen och de avtal som Sverigeförhandlingen har tecknat mellan staten, regionerna och kommunerna.

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019.

Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat.

De sex styrelser som enligt avtal ska finnas till dess att samtliga åtgärder är genomförda är:

  • Styrelsen för Stockholmsförhandlingen
  • Styrelsen för ramavtal 6 – Stockholm
  • Styrelsen för ramavtal 7 – Göteborg
  • Styrelsen för ramavtal 8 – Malmö
  • Styrelsen för ramavtal 10 – Lund
  • Styrelsen för ramavtal 11 – Helsingborg

Det är sammanlagt en investeringskostnad om cirka 70 miljarder, varav 68,2 miljarder till utbyggnad av kollektivtrafikobjekt och 1,8 miljarder till cykelobjekt. Som en följd av dessa investeringar åtar sig kommunerna att bygga ut 271 130 bostäder fram till 2035.

Samlad årsrapport för 2023 (pdf, 534 kB)

Följebrev till årsrapport 2023 (pdf, 107 kB)

Ledamöter i styrelserna 2023 (pdf, 125 kB)