Kända buggar och kommande uppdateringar i Sampers-Samkalk 4

Den 2 april 2024 släpptes Sampers-Samkalk 4, version 2024.1. Sedan dess har några buggar upptäckts i verktyget.

Följande buggar har sedan dess upptäckts i verktyget:

  • SK-rapportfilen behöver sparas om manuellt för att kunna importeras till SEB verktyg.
  • Regional Samkalk resultatfil (R-fil) visar fel sammanfattning i fliken ”Sammanställning per kommun”.
  • Hanteringen av meddelanden till Microsoft Teams för att få personlig notis om körningsstatus fungerar inte för alla användare.
  • Några poster har avvikande checksumma trots att så inte ska vara fallet (bland annat faktorer_Koll_VVMD_Dygn_Till_FM).
  • GUI öppnas bara första gången det startas från Emme flow, vill man öppna det igen måste man starta om Emme flow.
     

Inom ett par veckor planerar vi i förvaltningen att publicera en uppdaterad version av verktygen, där vissa av ovan nämnda buggar kommer vara rättade.