10 vanliga frågor om trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser

I filmerna nedan förklarar Trafikverkets måldirektör för tillgänglighet, Jonas Eliasson. de olika underlagen mer ingående och svarar på de vanligaste frågorna gällande trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser.

Trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser utgör centrala underlag vid val av åtgärder. Inte minst utgör de viktiga underlag vid åtgärdsplaneringen och inför framtagandet av Trafikverkets förslag till nationell plan för den statliga infrastrukturen.

Trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser är även frågor som ofta förekommer i den transportpolitiska debatten. Trafikverkets metoder och underlag möts ibland också av kritik.

Men vad är sant?  Och hur förhåller det sig egentligen? Vilken är Trafikverkets syn på den kritik som riktas? Jonas Eliasson, Trafikverkets måldirektör för tillgänglighet. berättar mer om trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser.

Trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser

Trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser utgör centrala underlag vid val av åtgärder. Här förklarar Jonas Eliasson, Trafikverkets måldirektör tillgänglighet dessa underlag mer ingående.

Du hittar en länk till samtliga videoklipp i spellistan nedan under länkar!