Besiktningsorganisationer för Tunga spårgående arbetsredskap (TSA) och Spårfordon i arbetsläge

Här listar vi de organisationer som är godkända för att utföra besiktning av TSA och spårfordon i arbetsläge på Trafikverkets spåranläggning.

Trafikverket är infrastrukturförvaltare och tar därför hand om de risker som vår verksamhet skapar. Trafikverket ställer krav i upphandling på utförande av arbeten och i detta ingår att styra till exempel: kompetens, maskinell resurs och arbetssätt.

Trafikverket pekar i huvudsak på europeiska standarder och kompletterar med nationella krav. I dessa nationella krav ingår att säkerställa tekniskt utförande och underhåll av maskiner. Besiktning och godkännande är en viktig barriär för att omhänderta tekniska risker.

Trafikverket granskar och godkänner de organisationer som utför besiktning av TSA och spårfordon i arbetsläge som ska användas på Trafikverkets spåranläggning.

Från och med:

  • 2019-07-01 ska alla TSA besiktas av godkända besiktningsorganisationer enligt krav i TDOK serien 2013:0001, 2013:0002, 2013:0004 och 2013:0005.*
  • 2019-01-01 ska alla Spårfordon i arbetsläge besiktas av godkända besiktningsorganisationer enligt krav i TDOK 2017:0349.

*Från och med 2022-06-01 ersätter TDOK serien 2022:0001, 2022:0002, 2022:0004 och 2022:0005 kraven på TSA.