Foto: Göran Fält

Steg 2: Kompetenskrav APV utförare

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Utförande av de säkerhetsprioriterande arbetena består av tre steg.

Klicka på plustecknet (+) för att läsa mer om vad varje kompetenskrav innehåller.