Skyddsanordningar och annan säkerhet vid vägarbete

Säkerheten är viktig på en vägarbetsplats. Det finns olika sätt att skydda sig på. Varselkläder, varningslyktor, fordonsutmärkning, skyddsfordon med tvärgående energiupptagande skydd (TMA) samt räcken och barriärer är exempel på skydd.

Alla på arbetsplatsen ska använda varselkläder för att synas bra. Räcken, skyddsfordon med truck mounted attenuator (TMA), barriärer och buffertar är exempel på energiupptagande skydd som ska hindra passerande fordon från att komma in på arbetsplatsen. Fordon som används i väghållningsarbete ska vara utmärkta på ett sådant sätt att det ökar säkerheten. Syftet är att förhindra allvarliga personskador, både hos trafikanter och hos vägarbetare.

Trafikverket ger också tillstånd till användning av nya skyddsanordningar.

Räcken och barriärer är längsgående energiupptagande skydd som ska förhindra att fordon kommer in på vägarbetsplatsen. De ska även hjälpa trafikanterna att hitta rätt väg förbi arbetsplatsen.

Skydden ska effektivt leda undan trafiken eller hindra den från att komma in på arbetsplatsen.

Nedläggning av vajerräcke

I dokumentet "Rekommendation om nedläggning av vajerräcke" finns information om hur vajernedläggning ska ske.

Rekommendation om nedläggning av vajerräcke (pdf-fil, 65 kB)

Temporära längsgående skyddsanordningar

Dokumentet "Matris för temporära längsgående skyddsanordningar" listar de temporära skyddsanordningar som Trafikverket bedömer uppfylla trafiksäkerhetskraven för användning vid vägarbeten på det allmänna statliga vägnätet.

Matris för temporära längsgående skyddsanordningar (pdf-fil, 251 kB)

Det vanligaste tvärgående energiupptagande skyddet är truck mounted attenuator (TMA) som monteras bak på ett fordon eller dras av ett fordon. Skyddet ska förhindra allvarliga personskador, både hos förare och vägarbetare.

TMA-skydd vid arbete på allmän väg

TMA-skydd vid arbete på allmän väg (pdf-fil, 67 kB)

Förteckning av godkänd TMA

Dokumentet "Energiupptagande skydd för fordonsmontering eller användning som drag- eller efterfordon" listar de energiupptagande skydd av typen TMA eller TA som Trafikverket tillåter för användning på det allmänna statliga vägnätet.

Energiupptagande skydd för fordonsmontering eller användning som drag- eller efterfordon (pdf-fil, 116 kB)

Skyddsfordon ska finnas i båda riktningarna vid intermittenta arbeten på, eller omedelbart intill, vägmitt på väg som inte är mötesseparerad.

Arbetsfordon får vara sitt eget skyddsfordon och ska då även vara utrustat som skyddsfordon. Skyddsfordon på skyddsklassade vägar ska vara utrustade med tvärgående energiupptagande skydd (truck mounted attenuator, TMA).

Varningslykta ska finnas på väghållningsfordon. En varningslykta ska kun­na upptäckas från alla riktningar i alla situationer och ska användas när fordonet utgör hinder eller fara för trafikant.

Varselkläder

Personer som utför vägarbete, eller som vistas på en vägarbetsplats, ska bära tillåten varselklädsel. Varselklädseln ska uppfylla standarden EN ISO 20471/ EN 471 klass 3 och ha tydlig CE märkning. Logotyper eller andra icke fluorescerande färgsättningar får inte påverka ytan.

Vid förhållanden med dålig sikt; mörker, dis, dimma eller liknande ska varselbyxa med lågt sittande reflex användas. Med varselbyxa menas byxa med långa ben eller shorts som kompletteras med extra reflex runt benet. Byxa och shorts ska uppfylla standarden i EN ISO 20471/EN-471 klass 2. Den extra reflexen ska vara minst 50 mm bred och sitta i höjd med fotlederna.

När varselkläder förstärks med lysande anordning får den inte påverka ytan enligt EN ISO 20471/ EN 471 klass 3.

Särskild jacka för vakt

Vakt ska bära varseljacka med lång ärm i fluorescerande gul färg. Vaktens varseljacka ska vara märkt med V3 Kännetecken med text ”VAKT” centrerat på fram- och baksida. Kännetecknet ska vara minst 80 mm högt. Det får inte finnas annan text än kännetecknet på jackan.