Trafikförändringar per vecka på det statliga vägnätet

Trafikverket har under ett års tid presenterat hur trafikarbetet förändrats varje vecka på de statliga vägarna under coronapandemin. Den veckovisa presentationen upphör nu.

Under coronapandemins första år har Trafikverket, som ett komplement till hur trafikarbetet förändras månadsvis på de statliga vägarna, presenterat förändringarna även veckovis. Den veckovisa presentationen upphör nu, men veckoskattningarna mellan vecka 11 2020 och vecka 10 2021 ligger kvar här nedan under en period.

Vi fortsätter med ordinarie års- och månadsskattningar. De tar du del av via länken nedan. På sidan du kommer till, klickar du på pilen i det röda blocket.

Trafikarbetets förändringar på det statliga vägnätet