Biltrafik och tågtrafik i stadsmiljö i solnedgång. Foto: Mostphotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändringar av format i Lastkajen vid årsskiftet

Formaten shape och MIF/MID kommer inte att finnas i Lastkajen efter årsskiftet 2022/2023. Vissa benämningar på attribut kommer också att förändras.

Vid årsskiftet kommer vi att plocka bort formaten shape och MIF/MID från Lastkajen. Det innebär att färdiga datapaket inte längre kommer att finnas tillgängliga i formatet shape, och det kommer inte längre att vara möjligt att göra egna beställningar av data i formaten shape och MIF/MID.

I samband med det kommer vi även att ändra benämningar på vissa generella attribut som har att göra med datum eller linjär referering. Det gör vi på grund av att vi har nya programvaror där motsvarande förändringar har implementerats. I ISA-filen kommer attributnamnen behålla nuvarande benämningar, men formatet kommer att bytas till Geopackage.

För mer information, se nyhet publicerad på nvdb.se:

Förändringar i Lastkajen av format och benämningar vid årsskiftet 2022/2023 (nvdb.se)