Data om anläggningen – järnväg

För att klara drift och underhåll av statliga järnvägar behöver vi information om vår järnvägsanläggning. Du som jobbar på uppdrag åt Trafikverket behöver därför ha koll på vad och hur du levererar data till oss.

Det är viktigt att våra databaser hålls uppdaterade. Även vid mycket små ingrepp kan det krävas att informationen om järnvägsanläggningen behöver uppdateras. Exempel på information kan vara schematiska ritningar, geografiska modeller och spårgeometrier.

Trafikverkets investerings- och reinvestingsprojekt upphandlar konsulter och entreprenörer för att upprätta data och dokumentation om den nya eller ombyggda järnvägen.