Läs om våra data

På Trafikverket har vi delat in våra olika typer av data i kategorierna Vägdata, Vägtrafikdata, Järnvägsdata, Omgivande Geodata samt Trafikinformation.

Inom dessa typer av data finns en mängd olika dataprodukter som finns tillgängliga att använda. För att få reda på mer information om våra dataprodukter finns information i så kallade dataproduktspecifikationer, DPS:er för respektive dataprodukt. Klicka på den datakategori du är intresserad av för mer information. Metadata om våra öppna dataprodukter hittar du på den nationella geodataportalen.