Business-to-business-lösning (B2B)

Du kan använda våra B2B-lösningar om du som tågbolag redan har ett planeringssystem där du planerar ad hoc-förändringar och vill ha en direkt koppling mellan ditt planeringssystem och Trafikverkets planeringssystem.

B2B i tågplan 2023 och framåt

Från och med tågplan 2023 kommer B2B-lösningar att kopplas mot Trafikverkets nya planeringssystem. Om ni har en befintlig koppling mot ”Ansökan om Kapacitet” behöver en ny ansökan komma in för koppling mot den nya B2B-lösningen.

Så fungerar det

Informationen skickas i xml-format direkt från tågbolagets planeringssystem till Trafikverkets planeringssystem, inte i ansökan via applikationen "MPK Korttid". Ditt planeringssystem ska stödja samma funktioner som finns i ansökningstjänsten för att kommunicera med Trafikverket.

Även om du är B2B-kund så kan du nyttja ”MPK Korttid” för ansökan.

Ansökan

För att börja använda B2B-lösningen kontakta Användarstöd IT. Ange nedanstående uppgifter:

  • Ämne: Business-to-business
  • Ange om det gäller information om B2B eller om det är en beställning av B2B och kontaktuppgifter.

I samband med ansökan erbjuds

  • Uppstartsmöte där B2B-lösningen presenteras av Trafikverket för intressenten.
  • Stöd och support i integrationen i utvecklingsfasen hos järnvägsföretagen.
  • Stöd och support i testverksamhet mellan järnvägsföretaget och Trafikverket.