Ansök om bidrag

På den här sidan kan du söka bidrag för exempelvis drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt. Ideella föreningar kan söka bidrag till projekt som stödjer de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa.