Utbildningar i kemikaliehantering

Här finns två datorbaserade kurser om Trafikverkets kemikaliehantering, en grundkurs och en fördjupning. Du når kurserna via Trafikverksskolan och de heter Kemikaliehantering–grund och Kemikaliehantering–fördjupning.

Syftet med kurserna är att du i ditt arbete ska kunna göra medvetna produktval och arbeta systematiskt för att uppfylla lagkrav samt Trafikverkets krav gällande kemikaliehantering. På så sätt kan du bidra till ett giftfritt och hållbart byggande.

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med planering, projektering, byggnation samt drift och underhåll av Trafikverkets anläggningar.

Kemikaliehantering–grund

Grundkursen beskriver hur Trafikverket jobbar med kemikaliehantering och vilka krav som ska uppfyllas när du använder en kemisk produkt i ett trafikverksprojekt. Den guidar dig samtidigt i vårt Kemikaliehanteringssystem Chemsoft och visar var du hittar information på våra kemikaliesidor.

Kemikaliehantering–fördjupning

Den fördjupande kursen är en fortsättning och fördjupning till grundkursen.

Fördjupningskursen omfattar:

  • en djupare genomgång av kemikalielagstiftningen
  • hur man tar fram en produktvalsanalys, farobedömning samt riskanalys
  • hur man ska hantera och förvarar kemiska produkter på ett säkert sätt
  • hur man kan arbeta aktiv med utfasning av farliga kemiska produkter och vilka verktyg som finns för detta arbete. 

Test och kursintyg

De interaktiva kemikaliekurserna avslutas med ett test, när du har blivit godkänd på testet kan du skriva ut ett eget kursintyg. Du kan även gå in i kursen flera gånger för att till exempel söka specifik information.