Trafiksäkerhetsbehörighet på järnväg

Här hittar du Trafikverkets utbildningar för trafiksäkerhetsbehörighet på järnväg. Trafikverket ställer högre krav på personal som tjänstgör i de här funktionerna eftersom det förekommer arbetsuppgifter som är direkt trafiksäkerhetspåverkande.

Mer detaljerad information finns i TDOK 2014:0230, se länk nedan.

Särskild utbildning krävs för personal i respektive funktion som ska tjänstgöra i områden med trafikeringssystem ERTMS, nivå 1, 2 eller 3, R eller F.

Tillsyningsman A-, L- och E-skydd, vägvakt och tillsyningsman S-skydd

Behörigheten gäller för den som planerar och begär A-, L-, och E-skydd och som ansvarar för och upprätthåller skyddet för detsamma. Stämmer av förplanerade trafikverksamheter, slutför planeringen och direktplanerar trafikverksamheter.

Behörigheten som vägvakt vid plankorsning innebär att genomföra säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leda vägtrafik över spår.

Den som har signalteknisk grundutbildning är efter utbildning till Tillsyningsman A-, L- och E-skydd  även behörig att vara tillsyningsman S-skydd.

Trafikverkets utbildning: BASÄTSM eller motsvarande.

Tillsyningsman spärrfärd

Behörigheten gäller den som planerar och begär spärrfärder och ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärderna.

Trafikverkets utbildning: BASÄFÄRD, BASÄFÄRD TSM eller motsvarande.

Förare spärrfärd

Behörigheten gäller den som svarar för spärrfärdssättets framförande när drivfordonet går främst i färdriktningen.

Trafikverkets utbildning: BASÄFÄRD, aktuell fordonsutbildning eller motsvarande

Tillsyningsman växling

Behörigheten gäller den som planerar och genomför trafiksäkerhetsåtgärder i samband med växling. Behörigheten kan delas upp så att den endast gäller för sidospår, eller för både huvudspår och sidospår.

Trafikverkets utbildning: För att vara tillsyningsman växling ska behörighet Tillsyningsman spärrfärr innehas eller motsvarande.

Huvudtillsyningsman

Behörigheten gäller för den som planerar, leder och kontinuerligt övervakar skydd och fordonsrörelser vid D-skydd.

Trafikverket utbildning: BASÄHTSM eller motsvarande.