Skyddsanvisningar – arbeta säkert vid järnvägen

Trafikverkets skyddsanvisningar ger den informerade möjligheten att utföra arbete i spårområdet under överinseende av en skydds- och säkerhetsledare.

Vid varje ny arbetsplats ska information ske lokalt på plats kring lokal information och platsspecifika förutsättningar. Vid begäran ska behörigheten kunna verifieras via intyg. Intyg ska alltid delas ut till de som fått informationen. Intyg ska innehålla namn både den som fått information och på den som utfört informationen samt datum. Innehavaren ska ha god syn och hörsel.

Se introduktionsfilmen längre ned på denna sida.

Vem får informera om skyddsanvisningar?

Behörighet att informera om ”Råd och skyddsanvisningar” erhålls om nedanstående två parametrar uppfyllts:

  • Behörig SoS-planerare eller SoS-ledare som innehar minst tre års dokumenterad erfarenhet.
  • Genomfört årets repetitionsutbildning som SoS-planerare eller SoS-ledare.