Lättläst information

Här är sidor som på ett enkelt sätt berättar om Trafikverket.

Trafikverket har ansvar för alla trafikslag:
trafik på vägar, på järnvägar, till sjöss och med flyg.

Cirka 6 500 personer
arbetar på Trafikverket.

Trafikverket finns i Borlänge,
Luleå, Gävle, Stockholm,
Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
Vi finns även på flera andra platser i Sverige.

Under den här texten ser du flera ord.
Tryck på det ord du vill läsa mer om.