Viktor Finn från TTT berättar om AI-dialog.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Verklig dialog om artificiell intelligens fortsätter

En av de aktiviteter som TTT genomförde under 2020 var en AI-dialog. Syftet var att vi som bransch ska komma framåt i frågan, och i dialog med olika leverantörer identifiera både förbättringsområden och konkreta förslag.

Ett av de identifierade förbättringsområdena var behovet av en gemensam digitaliseringsstrategi för att underlätta tillgången till data. Att JBS nu tagit diskussionen vidare om hur branschen bäst kan samarbete inom frågan ser vi som ett tecken på att satsningen var rätt och riktig.

I övrigt fortsätter flera initiativ och diskussioner med aktörer för en ökad AI-satsning. Exempelvis diskuteras en leverantörsdag med Trafikverket Underhåll som vi hoppas kan genomföras under senare delen av våren. Ett annat område inom AI-dialogen rörde trafikinformation där det nu gått ut en innovationsupphandling som också har starka band till prognoshantering. Från TTT är vi väldigt glada att detta tas vidare och hoppas att många vill delta (se länk nedan).

Sakta men säkert tas alltså steg för en ökad AI-tillämpning i hela järnvägsbranschen, vilket kommer ge oss bättre förutsättningar för att nå en hög punktlighet - både för tåg och för resenärer. Från TTT:s lednings sida lovar vi att vara fortsatt mycket aktiva så det artificiella blir en naturlig del i arbetet.