Foto: Elin Gårdestig

Trafikverkets nyhetsbrev – Nytt från Trafikverket

Nytt från Trafikverket är ett  digitalt nyhetsbrev som kommer ut 8 till 10 gånger per år. Det vänder sig främst till dig som är beslutsfattare och planerare inom samhälle och transporter.

Nyhetsbrevet informerar om Trafikverkets verksamhet och ska ge dig som läsare kännedom om Trafikverkets verksamhet och uppdrag, prioriteringar och större beslut. Nyhetsbrevet ska också ge dig ökad kunskap om transportsystemet och trafikslagen, deras villkor och möjligheter.

Vill du få nyhetsbrevet framöver klickar du på "prenumerera på Nytt från Trafikverket" och uppger din mejladress. Nytt från Trafikverket skickas ut som e-post. Du kan också läsa det senaste numret genom att klicka på länken nedan.

Trevlig läsning!