Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om reglering av ökade bränslekostnader i pågående kontrakt

Trafikverkets leverantörer har under våren drabbats av stora kostnadsökningar på bränsle. Nu har Trafikverket fattat beslut om hur detta ska hanteras.

Trafikverket har fattat beslut om att reglera bränslekostnaderna främst i befintliga kontrakt där specifik reglering inte finns. Regleringen kommer att ske från och med januari 2022. Beslutet kan komma att hävas om förutsättningarna ändras. 

Vi återkommer inom kort om hur du som omfattas av beslutet ska kunna söka ersättning.