Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket ska vara leverantörens första val

Trafikverket ska vara attraktiva för de attraktiva. Vi ska vara leverantörens första val. Patrick Guné, chef för Stora projekt och Daniel Ljunglund, chef för Inköp och logistik berättar om varför detta är ett prioriterat mål.

Att vara leverantörens första val är sedan 2023 ett strategiskt mål för Trafikverket. En handlingsplan är

Klicka för större bild.  

framtagen med en mängd åtgärder som genomsyrar olika delar av Trafikverkets verksamhet. Åtgärderna delas in i fyra centrala områden som illustreras med en fyrklöver.

– En fyrklöver sägs ju föra tur med sig, men här handlar det inte om att ha tur utan om hårt arbete, på alla nivåer inom Trafikverket, säger Patrick Guné, chef för Stora projekt och den som leder arbetet. 

Trafikverkets ledningsgrupp har under våren varit ute och träffat de högsta cheferna för de stora nationella och internationella leverantörerna för att prata om hur det är att göra affärer med Trafikverket. 

Porträtt på Patrick Guné
Patrick Guné 

– Vi lyssnar och försöker förstå deras synvinkel, vilket är oerhört uppskattat. Det är ovanligt att en stor myndighet som Trafikverket agerar på det här sättet och det skapar tillit och förtroende, vilket är grunden för att kunna samarbeta och göra affärer, konstaterar Patrick Guné.

Patrick och hans chefskollegor är fast beslutna att lyckas göra Trafikverket till leverantörens första val. Därför har man sjösatt handlingsplanen med de fyra områdena i fyrklövern, och därför är hela ledningsgruppen aktivt involverade i arbetet. Ledningen banar väg så att resten av organisationen ska kunna driva och genomföra förändringen. Det här gör vi alla tillsammans, som ett Trafikverk. 

Kulturen måste ändras

Porträtt på Daniel Ljunglund
Daniel Ljunglund 

Enligt Daniel Ljunglund, chef för Inköp och logistik, behöver Trafikverket ändra sitt sätt att arbeta tillsammans med våra leverantörer.  

– Det måste till en kulturförändring och här har vi alla ett ansvar, såväl chefer som medarbetare, inskärper han.

– Att bygga goda relationer är centralt i detta, men det handlar också om handfasta saker som vilka affärsformer vi använder och att vi agerar snabbt och resolut när en konflikt är under uppseglande i ett projekt, så att den inte drar ut på tiden, för då blir det dyrt, både för oss och leverantörerna. Det vet vi av erfarenhet, säger Daniel Ljunglund, och fortsätter:

– Vi ska vara attraktiva för de attraktiva. Vi vill att de bästa och pålitligaste leverantörerna ska tycka att Trafikverket är den affärspartner man allra helst vill samarbeta med. De ska välja oss i första hand.
Hur attraktiva vi är idag varierar beroende på storlek på projekt, var i landet vi befinner oss och andra faktorer. På senare år har blivit allt svårare för Trafikverket att få tillräckligt med anbud i våra upphandlingar. 

– Många leverantörer säger att de inte når upp till en tillräcklig lönsamhet i våra projekt och väljer bort oss på grund av det. Det här är allvarligt och något som vi måsta ta krafttag för att ändra på, säger Daniel Ljunglund.

Enligt Daniel Ljunglund är det helt avgörande för Trafikverket att vi är attraktiva som affärspartner.

– Om leverantörerna inte vill samarbeta med oss kommer vi inte att kunna fullgöra vårt samhällsuppdrag att tillhandahålla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Vi kan inte förlita oss på att det räcker med att vi är en stor byggherre, för det är inte tillräckligt. 
Han betonar att det handlar om ett lagarbete, där alla måste göra sin del för att vi ska få en förändring. Att det här är något som vi gör tillsammans, som ett Trafikverk, men även våra leverantörer måste förstå och tro på vår viljeinriktning.  

– Jag skulle vilja beskriva det som en nödvändig kulturresa när det gäller hur vi samarbetar med våra leverantörer, från det att upphandlingen startar till dess att projektet är klart. Det mest grundläggande är att bygga goda relationer på en personlig nivå. Det skapar tillit vilket i sin tur leder till bättre affärer. Vi vet att det är lönsamt och kostnadseffektivt att samarbeta och goda relationer är grunden för ett lyckat samarbete. Därför ska vi lyssna vi på våra leverantörer i ett tidigt skede för att få till den bästa affären.

Vad händer nu?

– Det pågår många aktiviteter runt om i Trafikverkets olika verksamheter. I september arrangeras den nationella leverantörsdagen och senare i höst regionala leverantörsdagar på olika platser i landet, Vi kommer också att finnas med på Nordic Rail i oktober - alla viktiga tillfällen för Trafikverket att träffa och prata med våra leverantörer, och visa upp våra många affärsmöjligheter.