Denna nyhet är äldre än 6 månader

Erbjudandet om ersättning för ökade bränslekostnader förlängs

Kriget i Ukraina har medfört ökade drivmedelskostnader i pågående kontrakt för våra leverantörer. Nu förlänger vi erbjudandet om ersättning.

Trafikverket beslöt i maj 2022 att vi ska reglera ökade bränslekostnader i pågående kontrakt. Nu har vi beslutat att förlänga erbjudandet om reglering till och med den sista mars 2023.

Senast då ska ansökningar om kompensation ha inkommit för att kunna ta del av denna möjlighet.