Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lyckad marknadsdialog om gestaltning av tunnlar och interrimsförvaltning

​Den 6 maj 2022 arrangerade sektionerna Installation och Interim i projekt E4 Förbifart Stockholm en marknadsdialog för att berätta för potentiella leverantörer om våra kommande upphandlingar.

Syftet med marknadsdialogen var att informera och skapa en dialog kring projektets kommande upphandlingar. Det var också att informera om entreprenderna i E4 Förbifart Stockholms omfattning och komplexitet. 

– Komplexiteten i entreprenadens konstruktioner är unik. När man ska gå från en idé/ett koncept till att bygga ett verkligt konstverk uppstår en del utmaningar, bland annat många komplicerade arbetsmoment. Arbetsmiljön är något som har varit i fokus för oss, säger Malin Malmqvist, biträdande projektledare för Installation i E3 Förbifart Stockholm.

– Vi är nöjda med dagen, även om vi gärna träffat ännu fler leverantörer. Vi tänker fortsätta sprida informationen till dess att upphandlingen går ut och fortsätta hålla en dialog med marknaden.

Tidplan för upphandling

Vi räknar med att gå ut med upphandling våren 2023 och få in anbud under hösten. Om allt går enligt plan skriver vi avtal med entreprenörer hösten 2023 för att kunna starta 2024.

Under marknadsdialogen berättade projektet om de fem luftutbytesstationerna och de 25 kilometer målade ljusslingorna som är en del av gestaltningskonceptet för tunnlarna. Projektet talade även om de installationer som ska göras och mängden av strålkastare, armaturer och styr- och elkablar.

Läs mer om gestaltningen och upphandlingen på länkarba här under.

Tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm

Upphandling Gestaltning av tunnelrum 

Även nytt ramavtal för diversearbeten

Interimsförvaltningen berättade om sitt ramavtal för diversearbeten för 3–4 entreprenörer, där man gör avrop efter rang och man gör en förnyad konkurrensutsättning. Förnyad konkurrensutsättning är en inbjudan till samtliga av ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt. 

Kontraktssumman för ramavtalet kommer passera 300 miljoner kronor. Jobbet innebär bland annat att sätta upp räcken och betongfundament, montage av skyltar och återställning av etableringsområden.

Konstverken - bakgrund

I samarbete med Konstnärernas rikgsorganisation bjöd vi in konstnärer och arkitekter att delta i en tävling 2016 för att få fram gestaltningen till våra tunnlar. Vi fick fem vinnande konstverk för lika många trafikplatser. Ebba Bohlin, Backa Carin Ivarsdotter och Mats Bigert och Lart Bergström vann med sina bidrag. Tyréns startade med projektering och visualisering av gestaltningen 2016. De tog fram visualiseringsmodeller och filmklipp för att utvärdera gestaltningens trafiksäkerhet innan konstruktionsritningar och modeller togs fram.

Bilden visar konstverken och var de kommer finnas på sträckan.