Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut taget om att etablera Järnvägscollege

Trafikverkets styrelse har beslutat att etablera Järnvägscollege, en ny organisation som ska arbeta för att samordna och kvalitetssäkra utbildningar inom järnvägsbranschen.

Järnvägscollege är ett gemensamt ansvar och ambition mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen och kommer starta som ett fyraårigt pilotprojekt. Uppdraget är att säkerställa en effektiv samverkan mellan bransch, utbildningsanordnare, myndigheter och övriga intressenter, för att etablera nya strukturer och kvalitetskriterier för att bedriva utbildning. Järnvägscollege kommer alltså inte att vara en skola, utan en samverkanspart till utbildningsanordnare. Förhoppningen är att så många utbildningsanordnare som möjligt kommer att ansluta sig till Järnvägscollege och därmed använda sig av de kriterier som Järnvägscollege satt upp i samverkan med branschen.

Startar i september

Hans Celander 

Den 1 september kommer Järnvägscollege börja bygga upp ett kansli. Kansliets uppdrag blir att arbeta operativt och strategiskt, med fokus på att driva, leda och koordinera samarbetet mellan organisationens styrgrupp och arbetsgrupper.

– Det känns otroligt roligt att vi nu fattat beslut om att starta Järnvägscollege. Det har varit ett omfattande arbete att ta fram det här förslaget, och det är många i branschen som gjort fantastiska insatser. Nu ska vi tillsammans förbättra kompetensförsörjningen till hela branschen med hjälp av Järnvägscollege, säger Hans Celander, chef för Trafikverkets externa kompetensförsörjningsarbete där Järnvägscollege ingår. 

Efterlängtat av branschen

Järnvägscollege styrgrupp består av representanter från Trafikverket, Trafikverksskolan, Järnvägsbranschens samverkansforum, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Tågföretagen, Swedtrain, Svensk kollektivtrafik och Byggföretagen.

Niclas Lamberg
Niclas Lamberg 

Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket, är styrelseordförande:
– Sedan idén om Järnvägscollege tagit form har mottagandet varit mycket positivt och jag är så glad att det nu blir verklighet. Flera parter i järnvägsbranschen har påtalat att projektet är efterlängtat och intresset för att delta i styrgruppen har varit stort. Det innebär att utbildningsanordnare som är anslutna till Järnvägscollege kommer att ha branschen bakom sig och kan därmed ge sina studerande de bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och ett framtida jobb. Det känns riktigt bra, både för branschen och blivande studenter!
 
– Vi på Vossloh är beroende av att alla kedjor inom järnvägsbranschen fungerar. Därför är det nystartade samarbetet med Järnvägscollege viktigt för oss. Här kan vi tillsammans se till att lösa många av de svåra problemen inom kompetensförsörjningen till branschen! säger Gryspeert Bertrand, VD Vossloh

– Den regionala kollektivtrafiken är beroende av att det finns välutbildad personal för att våra resenärer tryggt ska ta sig till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Branschen har höga ambitioner att få fler resenärer att välja kollektivtrafik framöver och vi står inför en utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Därför är satsningen på järnvägscollege ett stort steg framåt, säger Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik

– Kompetensförsörjningen har successivt blivit en allt större utmaning för oss inom Järnvägsbranschen. I en omvärld där alla konkurrerar om den bästa kompetensen måste vi i branschen gå ihop och höja kvaliteten på utbildningarna, men också se till att det blir fler utbildningar i hela landet, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

Är du nyfiken på järnvägscollege? Läs mer via länken nedan!