De ökade bränselpriserna slår hårt mot branschen

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Reglering av ökade bränslepriser i befintliga kontrakt - så här gör vi

Kriget i Ukraina har medfört ökade drivmedelspriser i pågående kontrakt för våra leverantörer. Här kan du läsa om hur vi reglerar prisökningarna i befintliga kontrakt.

På grund av de ökade drivmedelspriserna beslutade Trafikverkets generaldirektör i april att detta ska regleras och att vi ska se över hur vi kan reglera prisökningarna. Detta för att i befintliga kontrakt minska risken för obestånd och konkurser, samt i kommande kontrakt minska risken för högre anbudspriser på grund av osäker kostnadsutveckling.

Regleringen kommer att baseras på vilken form av kontraktsförutsättningar och entreprenad du som leverantör har. Index regleras med januari som basmånad och reglering sker från och med februari.

Se länkar för information om hur vi kommer att räkna i befintliga kontrakt.