Denna nyhet är äldre än 6 månader

Seminarier och workshop om resultat inom Shift2Rails godsprogram

Under mars arrangerar Trafikverket och CLOSER tre seminarier och en workshop där du får möjlighet att lära dig mer om järnvägsutvecklingen, med fokus på gods, i Europa.

Det europeiska partnerskapet, Shift2Rail, etablerades 2014 inom ramen för Horizon Europe med visionen att genom järnvägsforskning och innovation leverera kapacitet för att, med kunden i fokus, åstadkomma det mest hållbara, effektiva, digitala och konkurrenskraftiga transportsättet för Europa.

Samarbetet har åstadkommit många innovativa lösningar och flyttat fram järnvägens position som ryggraden i Europas transportsystem. Inom Horizon Europe´s nionde ramprogram för forskning och innovation fortsätter resan inom järnvägsforskningsprogrammet Europe’s Rail som startade i november 2021. Trafikverket har medverkat som grundmedlem inom Shift2Rail och fortsätter sitt åtagande inom Europe’s Rail.

Lyssna på lärdomar från godsprogrammet inom Shift2Rail, ta del av kommande aktiviteter och planer inom Europe's Rail och öka din kunskap om den viktiga matchvändaren för Europas godstransporter på järnväg; Digitala Automatkoppel (DAC).

  • OBS! Programmet är genomgående på engelska.
  • Länk till program och anmälan hittar du under länkar.

Trafikverket samarbetar med CLOSER som är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png