Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt säkerhetsregelverk är på väg

Det ska bli tryggare för alla som arbetar med vägarbeten. Trafikverket arbetar nu med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk för arbete på väg.

– Genom det här arbetet bidrar vi till Nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger projektledaren Frida Persson Frendberg.
Säkerhetsregelverket ska vara enhetligt som omfattar såväl tekniska krav som kompetenskrav hos de som arbetar vid och på vägen. Kraven kommer att utgöras av tydliga minimikrav som inte kan avtalas bort.

Så långt det är möjligt ska regelverket tillämpas på alla de vägarbeten som sker på det statliga vägnätet, inkluderat arbeten som utförs av externa parter där Trafikverket gett sitt tillstånd, till exempel ledningsärenden.  

– Till syvende och sist handlar det om att öka säkerheten ute på våra vägar för såväl vägarbetare som trafikanter, säger Frida Persson Frendberg.

Lätt att göra rätt

Frida Persson Frendberg
Frida Persson Frendberg 

För att göra det lättare för Trafikverkets leverantörer att omsätta kraven i praktiken kommer det även finnas skisser med exempel på hur man skulle kunna utföra arbetet och utrusta fordonen för att uppnå säkerhet för såväl personal som trafikanter.

Tydligare krav kommer också att ge mindre tolkningsutrymme och säkerställer att Trafikverket ställer likartade krav på vägarbeten där lika förutsättningar gäller. Följden blir att Trafikverket agerar enhetligt mot leverantörerna. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl Trafikverket som beställare som entreprenörer och konsulter i form av utförare av arbetena.
– Genom att samma typ av arbeten använder trafik- och skyddsanordningar på samma sätt skapas en igenkänning för trafikanterna och risken för olyckor minskar, säger Frida Persson Frendberg.

 

Arbeta över gränserna

I projektet finns representanter från de flesta verksamhetsområden. Alla som vill bidra i arbetet eller komma med synpunkter är varmt välkomna att ta kontakt med projektet.

– Det här är en stor och viktig fråga som berör många olika verksamheter inom Trafikverket. Jag vill därför uppmana alla som vill bidra till arbetet eller komma med synpunkter att ta kontakt med oss i projektet. Att vi arbetar tillsammans över organisationsgränserna och mot ett gemensamt mål är en framgångsfaktor, liksom samarbetet med branschen, säger Frida Persson Frendberg.

Det nya säkerhetsregelverket beräknas vara klart under senare delen av 2023.